Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 2 od 3  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 59, br. 1, str. 5-15
Mogućnosti kriminalističko-tehničkog ispitivanja tragova na municiji ispaljenoj iz oružja štampanog 3D tehnikom
aPolicijska akademija, Beograd, Srbija
bUKP MUP Republike Srbije, Beograd

e-adresaivana.bjelovuk@kpa.edu.rs
Projekat:
Projekat Kriminalističko-policijske akademije: Forenzički metodi u kriminalistici

Ključne reči: 3D štampa; oružje; tragovi; balistika; veštačenje
Sažetak
Štamparska tehnika se konstantno usavršava prateći razvoj kompjuterske tehnologije i poslednjih godi-na svedoci smo korisnog štampanja predmeta u tri dimenzije u industriji, medicini, umetnosti i dr. Takođe, ovu tehnologiju moguće je i zloupotrebiti i napraviti oružje u improvizovanoj balističkoj laboratoriji. Postavlja se pitanje, ukoliko se ovakvo oružje upotrebi za izvršenje nekog krivičnog dela (ubistvo, pokušaj ubistva, nanošenje teških telesnih povreda, izazivanje opšte opasnosti i sl.), na koji način se mogu ispitati tragovi na municiji koja je ispaljena iz ovakvog oružja i na njenim delovima. Ovakav način izrade oružja je nelegalan čin i kao takav predstavlja globalnu opasnost, te je razmatrana prevencija zloupotrebe ove tenologije, ali i mogućnosti kriminalističko-tehničkih ispitivanja tragova na municiji ispaljenoj iz ovakvog oružja ako već dođe do izvršenja krivičnog dela tim oružjem.
Reference
Bjelovuk, I., Ilić, S. (2017) Forensic examination of physical evidence on ammunition fired from 3D printed guns. Bezbednost, Beograd, vol. 59, br. 1, str. 5-15
Đorđević, I. (1999) Karakteristike municije specijalne namene sa aspekta kriminalističkih veštačenja. Bezbednost, Beograd, 41(4): 513-529
Franjić, B. (2009) Forenzička balistika. Sarajevo
Huang, T., Lin, C. (2017) From 3D modeling to 3D printing: Development of a differentiated spatial ability teaching model. Telematics and Informatics, 34(2): 604-613
Jaramaz, S. (2002) Unutrašnja balistika. Beograd: Mašinski fakultet
Lipovac, K., Bjelovuk, I., Nešić, M. (2010) Primena savremenih uređaja i opreme u forenzičkoj obradi mesta događaja. u: Prvi naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem - Pravo i forenzika u kriminalistici, Kragujevac, 15.-17. mart 2010, Zbornik radova, Beograd: Kriminalističko-policijska akademija, str. 27-38
Teodorović, S. (2016) The role of biometric applications in air transport security. Nauka, bezbednost, policija, vol. 21, br. 2, str. 139-158
Wu, P., Wang, J., Wang, X. (2016) A critical review of the use of 3-D printing in the construction industry. Automation in Construction, 68: 21-31
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/bezbednost1701005B
objavljen u SCIndeksu: 18.08.2017.

Povezani članci

Nema povezanih članaka