Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 4 od 7  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 141, br. 1-2, str. 72-80
Balneološka klasifikacija mineralnih voda Srbije
Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet, Geološki odsek, Smer za hidrogeologiju

e-adresakrunico@open.telekom.rs
Sažetak
Uvod. Prikazana balneološka klasifikacija uzima u obzir sve osnovne genetske tipove i vidove mineralnih voda nezavisno od njihovog mesta pojavljivanja i praktičnog značaja. Na primeru mineralnih voda Srbije pokazana je mogućnost njene primene, uz bržu, tačniju, jednostavniju i, što je najvažnije, objedinjenu stručnu ocenu mineralnih voda s lekovitog aspekta. Cilj rada. Cilj rada je bio da se prikažu kompleksnost i međusobna povezanost svih aktivnosti pri otkrivanju osnovne veze i zakonomernosti na relaciji hidrogeološke sredine i zdravlja čoveka. Metode rada. Sva dosadašnja dugogodišnja detaljna geološka, hidrogeološka, hidrohemijska, balneološka i brojna druga istraživanja multidisciplinarnog tipa, sa svojim specifičnim metodama i rezultatima istraživanja, uz njihovu analizu i sintezu, poslužila su kao osnova za izradu rada. Rezultati. Iz pregleda dosadašnjih klasifikacija očigledno je da se njihovim upoređivanjem mogu naći zajednički elementi, ali ne i adekvatno iskorišćavanje pri zasnivanju klasifikacionih shema, iz čega proističe konstatacija da je malo sveobuhvatnih klasifikacija koje odražavaju uslove formiranja, postojanja, obnavljanja i isticanja mineralnih voda, što je osnova za primenu u balneologiji. Zaključak. Primenom ove klasifikacije svi koji se bave istraživanjem i korišćenjem mineralnih voda predstavljali bi ih i tretirali na jasan, pregledan i objedinjen način, zasnovan na naučno potvrđenim osnovama.
Reference
Filipović, B., Krunić, O., Lazić, M. (2005) Regionalna hidrogeologija Srbije. Beograd: Rudarsko-geološki fakultet
Filipović, B. (2003) Mineralne, termalne i termomineralne vode Srbije. Vrnjačka banja: Udruženje banjskih i klimatskih mesta Srbije
Ivanov, V.V. (1977) Genetska klasifikacija mineralnih voda zemljine kore. u: Pitanja iz hidrogeologije mineralnih voda, Moskva: Naučnoistraživački institut balneologije i fizioterapije, Tom XXXIV, p.206-59
Ivanov, V.V., Nevraev, G.A. (1964) Klasifikacija podzemnih mineralnih voda. Moskva: Nedra
Jovanović, T., Janjić, M., Popović, G., Conić, S. (1994) Balneoklimatologija. Beograd: Medicinski fakultet
Krunić, O. (2010) Hydrogeochemical characteristics and their basic types thermomineral waters in Serbia. u: IAH Congress Groundwater Quality Sustainability (XXXVIII), Krakow, Abstract Book, str. 643-4. Volume 1
Leko, M.T., Ščerbakov, A., Joksimović, H.M. (1922) Lekovite vode i klimatska mesta u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca sa balneološkom kartom. Beograd: Ministarstvo narodnog zdravlja
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: originalan članak
DOI: 10.2298/SARH1302072K
objavljen u SCIndeksu: 13.11.2013.