Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:15
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:14

Sadržaj

članak: 2 od 54  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 50, br. 4, str. 60-79
Primena 5S alata u bankarskom sektoru Republike Srbije
Univerzitet u Kragujevcu, Ekonomski fakultet, Srbija

e-adresamarijastojmenovic91@gmail.com
Ključne reči: 5S alat; lean proizvodnja; bankarstvo
Sažetak
Svaka organizacija teži ostvarivanju efikasnog poslovanja. Radi poboljšanja efikasnosti u jednoj organizaciji u praksi se koriste razne tehnike, metode i alati. Jedan od tih alata jeste i 5S alat koji omogućava organizovanje radnog mesta u cilju obavljanja posla na efikasan, efektivan i siguran način. Primena alata podrazumeva da se određena stvar stavlja na određeno mesto radi lakšeg identifikovanja kada dođe vreme za njenu upotrebu. 5S alat se odnosi na 5 reči koje su izvedene iz japanske terminologije, koje počinju slovom S, i kojima se opisuju prakse na radnom mestu koje vode ka vizuelnoj kontroli i lean proizvodnji: seiri (sortirati), seiton (srediti), seiso (očistiti), seiketsu (standardizovati) i shitsuke (sprovoditi). Cilj ovog rada jeste sagledavanje primene 5S alata u bankarskom sektoru Republike Srbije, na nivou odabranih bankarskih filijala. Rezultati istraživanja su pokazali da ukupna prosečna primena ovog alata u analiziranim filijala iznosi 48,6%.
Reference
Ahlstrom, P. (2004) Lean Service Operations: Translating Lean Production Principles to Service Operations. International Journal of Services Technology and Management, 5(5/6): 545-545
Barjaktarović, L. (2011) Primena koncepta Šest sigma u bankarstvu. Bankarstvo, vol. 40, br. 1-2, str. 30-45
Chourasia, R., Nema, A. (2016) Review on Implementation of 5S Methodology in the Services Sector. International Research Journal of Engineering and Technology, 3(4): 1245-1249
Gerhard, P. (2007) Reinventing Lean: Introduction Lean Management into the Supply Chain. USA: Butterworth-Heinemann
Gupta, K. (2021) A Review on Implementation of 5S for Workplace Management. Journal of Applied Research on Industrial Engineering, http://www.journal-aprie.com/article_135455_76f539fc03426de4b1f376538f4670cd.pdf , (30.9.2021)
Ikatrinasari, Z.F., Haryanto, E.I. (2014) Implementation of Lean Service with Value Stream Mapping at Directorate Airworthiness and Aircraft Operation, Ministry of Transportation Republic of Indonesia. Journal of Service Science and Management, 7(4): 291-301
Joksimović, V., Stevanović, M., Marjanović, Z. (2009) Kaizen - japanska poslovna filozofija. http://www.cqm.rs/2009/pdf/36/36.pdf , (1.9.2021)
Krajewski, L., Ritzman, L., Malhotra, M. (2013) Operations Management. South Carolina: University of South Carolina
Liker, J.K. (2004) The Toyota Way: Fourteen Management Principles from the Worlds's Greatest Manufacturer. New York: McGraw-Hill
Marjanović, N., Vrećo, D. (2019) Primena lean menadžmenta u bankama u Srbiji. u: Slović B; Stojanović D. [ur.] XII skup privrednika i naučnika - Lin transformacija i digitalizacija Srbije, Beograd: Univerzitet u Beogradu - Fakultet organizacionih nauka, 70-78
Marshettiwar, M., Sangode, B.P. (2018) Implementation of 5S Methodology in the Banking Sector. International Journal of Research in Humanities, Arts and Literature, 6(8): 627-636
Novićević-Čečević, B., Jemović, M. (2018) Application of Lean Business Concept in the Function of Efficient Business Process Management in Banks. u: Bevanda V. [ur.] Fourth International Scientific-Business Conference LIMEN 2018: Leadership & Management: Integrated Politics of Research and Innovations, Belgrade, 136-143
Quality-One International Discover the Value (2021) 5S Methodology. http://tqmkonsalting.com/usluge/tehnike-metodi-i-alati/5s-metoda/ (1.9.2021)
Sarkar, D. (2009) 5S for a Service Business. https://www.processexcellencenetwork.com/leansix-sigma-business-performance/columns/5s-for-a-service-business (5.9.2021)
Singh, A., Ahuja, I.S. (2015) Review of 5S Methodology and Its Contributions Towards Manufacturing Performance. International Journal of Process Management and Benchmarking, 5(4): 408-424
TQM Konsalting (2021) 5S metoda. http://tqmkonsalting.com/usluge/tehnike-metodi-i-alati/5smetoda/ (1.9.2021)
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/bankarstvo2104060S
primljen: 28.11.2021.
prihvaćen: 31.01.2022.
objavljen u SCIndeksu: 18.03.2022.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka