Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:17
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9

Sadržaj

članak: 3 od 54  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 50, br. 1, str. 134-153
Analiza tržišne koncentracije u bankarskom sektoru Republike Srbije
Univerzitet u Kragujevcu, Ekonomski fakultet, Srbija

e-adresaekfak@kg.ac.rs
Ključne reči: koncentracija; bankarski sektor; bankarsko tržište Republike Srbije; racio koncentracije; Herfindal-Hiršmanov indeks koncentracije
Sažetak
Analiza i merenje nivoa koncentracije bankarskog tržišta je značajna komponenta efikasnog funkcionisanja privrede, pokazatelj razvoja, kako finansijskog, tako i realnog sektora i pokazatelj stepena konkurentnosti u bankarskom sektoru. U ovom radu fokus je na istraživanju i analizi nivoa koncentrisanosti bankarskog tržišta Republike Srbije. Osnovni zadatak i cilj ovog istraživanja se odnosi na analizu nivoa koncentracije na bankarskom tržištu Republike Srbije kroz prizmu dva pokazatelja: racio koncentracije pet najvećih banaka (CR5) i Herfindal-Hiršmanov indeksa koncentracije (HHI), za vremenski period od 2009. godine do 2019. godine. Rezultati istraživanja su pokazali odsustvo koncentracije (ukupno gledano) na domaćem bankarskom tržištu, ali i postojanje trenda (rast tržišnog učešća pet najvećih banaka) koji ukazuje na to da bi u budućem periodu moglo da dođe do narušavanja konkurencije.
Reference
Alihodžić, A. (2019) Tržišna koncentracija banaka i nezaposlenost - evidencija na tržištu banaka Bosne i Hercegovine i Srbije. Bankarstvo, vol. 48, br. 2, str. 32-59
Bain, J.S. (1951) Relation of profit rate to industry concentration: American manufacturing, 1936-1940. Quarterly Journal of Economics, 65(3), 293-293
Barjaktarović, L., Filipović, S., Dimić, M. (2013) Nivo koncentracije u bankarskoj industriji u zemljama centralne i istočne Evrope. Industrija, vol. 41, br. 3, str. 39-54
Begović, B., Bukvić, R., Mijatović, B., Paunović, M., Sepi, R., Hiber, D. (2002) Antimonopolska politika u SR Jugoslaviji. Beograd: Centar za liberalno-demokratske studije
Berger, A.N. (1995) The profit-structure relationship in banking: Tests of market-power and efficient-structure hypotheses. Journal of Money, Credit and Banking, 27(2), 404-431
Berger, A.N., Hannan, T.H. (1989) The price-concentration relationship in banking. Review of Economics and Statistics, 71(2), 291-291
Claessens, S., Laeven, L. (2003) What drives bank competition?: Some international evidence. u: World Bank Policy Research Working Paper 3113, 5. januar 2021., https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/18121/multi0page.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Demsetz, H. (1973) Industry structure, market rivalry, and public policy. Journal of Law and Economics, 16(1), 1-9
Dimić, M. (2015) Analiza nivoa koncentracije u bankarskom sektoru i u sektoru osiguranja u zemljama centralne i istočne Evrope. Beograd: Univerzitet Singidunum, Doktorska disertarcija
Dumičić, K., Pavković, A., Akalović-Antić, J. (2012) Mjerenje koncentracije u bankama u Republici Hrvatskoj. u: Dimić M. [ur.] Analiza nivoa koncentracije u bankarskom sektoru i u sektoru osiguranja u zemljama centralne i istočne Evrope, Beograd: Univerzitet Singidunum, Doktorska disertarcija, 2015
Filipović, M., Avramović, V., Račić, Ž. (2016) Analiza nivoa koncentracije aktive u bankarskom sektoru Republike Srbije. Škola biznisa, br. 2, str. 111-119
Gelos, R.G., Roldós, J. (2004) Consolidation and market structure in emerging market banking systems. Emerging Markets Review, 5(1), 39-59
Jović, D. (2006) Koncentracija i konkurencija u bankarskom sektoru Bosne i Hercegovine. Bankarstvo, vol. 35, br. 11-12, str. 42-56
Kostić, M. (2008) Merenje koncentracije ponude grane. Ekonomski horizonti, 10(1), 89-108
Levy, Y., Micco, A. (2007) Concentration and foreign penetration in Latin American banking sectors: Impact on competition and risk. Journal of Banking & Finance, 31(6), 1633-1647
Lončar, D., Rajić, V. (2012) Koncentracija i konkurentnost bankarskog tržišta Srbije - postojeće stanje i moguće promene pod uticajem buduće tržišne konsolidacije. Ekonomika preduzeća, vol. 60, br. 7-8, str. 372-385
Ljumović, I., Pavlović, V., Cvijanović, J.M. (2014) Two aspects of concentration in Serbian banking sector. Industrija, vol. 42, br. 3, str. 61-77
Marinković, S. (2006) Stepen konkurencije u bankarskom sektoru Srbije kao faktor konkurentnosti nacionalne ekonomije. Ekonomske teme, vol. 44, br. 4-5, str. 71-84
Miljković, M., Filipović, S., Tanasković, S. (2013) Tržišna koncentracija u bankarskom sektoru - primer Srbije. Industrija, vol. 41, br. 2, str. 7-25
Mirković, V. (2016) The analysis of concentration trend in Serbian banking industry. u: Živanović Ž. [ur.] XII Internation May Conference on Strategic Management - IMKSM2016 and XII Students Symposium on Strategic Management, Book of Proceedings, Bor: Technical Faculty, 175-184
Narodna Banka Srbije (2020) Bankarski sektor u Srbiji - kvartalni izveštaj za period od 2009. godine do 2019. godine (Arhiva). https://nbs.rs/sr_RS/finansijske-institucije/banke/izvestaji-i-analize
Savić, L.B. (2000) Tržišne strukture u jugoslovenskoj industriji. Industrija, vol. 26, br. 1-4, str. 1-19
Šaj, O. (2005) Industrijska organizacija - teorija i primena. Beograd: Ekonomski fakultet
Vuković, V. (2006) Tržišna koncentracija domaćih banaka. Finansije, 1-6, 5-17
Waldman, E.D., Jensen, E. (2001) Industrial organization: Theory and practice. New York: Addison Wesley Longman
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/bankarstvo2101134S
primljen: 24.01.2021.
prihvaćen: 12.02.2021.
objavljen u SCIndeksu: 29.04.2021.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka