Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 10 od 54  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 22, br. 2, str. 15-29
Transformacija bankarskog sistema Srbije - dvadeset godina kasnije
Institut ekonomskih nauka, Beograd, Srbija

e-adresaisidora.ljumovic@ien.bg.ac.rs, marija.antonijevic@ien.bg.ac.rs
Projekat:
Istraživanja realizovana u okviru rada su potpomognuta sredstvima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije

Sažetak
Cilj ovog rada je da prikaže promene koje su nastale u bankarskom sektoru Srbije nakon začetka njegove transformacije, a sa posebnim osvrtom na poslednju deceniju razvoja. Dvadeset godina nakon početka transformacije, osnovna obeležja sistema su konsolidacije banaka, dominantno strano vlasništvo, povećanja svih bankarskih agregata merenim apsolutnim vrednostima, pre svega aktive, kapitala, depozita po svim vrstama, svih kredita. Takođe je zabeležen trend rasta profitabilnosti, likvidnosti i adekvatnosti kapitala sektora. Uporedo sa smanjenjem broja banaka, vlasnička struktura je promenjena ka dominantno stranom kapitalu, ali se stepen koncentracije nije drastično promenio. Međutim, učešće prvih 5 banaka u ukupnoj aktivi je bilo konstantno iznad 50%, što ukazuje na činjenicu da je bankarski sektor Srbije izuzetno fragmentisan, jer postoji značajan broj banaka s tržišnim učešćem koje je ispod 2%.
Reference
*** (2016-2019) Odluka o adekvatnosti kapitala banke. Službeni glasnik RS, 103/2016, 103/2018, 88/2019
*** (2011-2014) Odluka o adekvatnosti kapitala banke. Službeni glasnik RS, 46/2011, 6/2013, 51/2014
*** (2016) Odluka o upravljanju rizikom likvidnosti banke. Službeni glasnik RS, 103
Bárta, V., Singer, M. (2006) The banking sector after 15 years of restructuring: Czech experience and lessons. BIS papers, 28: 203-215
Bongini, P., Iwanicz-Drozdowska, M., Smaga, P., Witkowski, B. (2017) Financial development and economic growth: The role of foreign-owned banks in CESEE countries. Sustainability, 9(3): 335
Bonin, J., Iftekhar, H., Paul, W. (2014) Banking in transition countries. BOFIT Bank of Finland, Institute for Economies in Transition Discussion Papers, 8
Dubská, D. (2013) The Czech banking sector: Two decades with the shuttle changes. Statistika, 93(1): 71-82
Iwanicz-Drozdowska, M., Smaga, P. (2017) Development of Financial Systems in 1995-2014: A Factor Analysis. u: Contemporary Trends and Challenges in Finance, Cham: Springer, 125-134
Iwanicz-Drozdowska, M., Smaga, P., Witkowski, B. (2016) Financial development: Have post-Communist countries converged. Transformations in Business & Economics, 15 (2): 389-414
Kobil, R., Dow, C.S. (2013) A Review of Banking Sector Reforms in Transition Economies. Bristol, University of the West of England, Centre for Global Finance, Working Paper Series, (3)
Kubiszewska, K. (2019) Banking stability during the economic transformation process in selected countries of the Western Balkans. Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 32(1): 2532-2553
Ljumović, I., Pavlović, V., Cvijanović, J.M. (2014) Two aspects of concentration in Serbian banking sector. Industrija, vol. 42, br. 3, str. 61-77
Marinković, S., Ljumović, I. (2011) Efekti vlasničke transformacije bankarskog sektora Srbije - teorijska i empirijska analiza. Teme, vol. 35, br. 1, str. 189-208
NBS (2019) Bankarski sektor u Srbiji -Izveštaj za II tromesečje 2019. godine
NBS (2019) Bankarski sektor u Srbiji -Izveštaji za IV tromesečje 2011-2019
Pietraszkiewicz, K. (2015) The Polish banking sector in the process of transformation of the Polish economy. Argumenta Oeconomica, 1: 5-32
Pintér, É. (2017) Development of Banking Industry in Hungary. International Journal of Economics and Management Systems, 2: 56-65
Reininger, T., Walko, Z. (2005) The Croatian Banking System: Financial Stability Report. Oesterreichische Nationalbank / Austrian Central Bank, 9: 110-126
Šestáková, M., Ferenčíková, S. (2014) Transformation of the banking sector in Slovakia. Dostupno na https://www.researchgate.net/publication/270898059_Transformat ion_of_the_Banking_Sector_In_Slovakia?channel=doi&linkId=54 b8f4ea0cf28faced626420&showFulltext=true, Pristupljeno 22.7.2020
Tomičić, I., Ćorić, A., Klačmer, Č.M. (2012) Croatian banking sector research: relationship between ownership structure, concentration, owners' type and bank performance. Journal of Information and Organizational Sciences, 36(2): 159-167
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/EkoPog2002015L
primljen: 06.09.2020.
prihvaćen: 12.10.2020.
objavljen u SCIndeksu: 21.01.2021.

Povezani članci

Nema povezanih članaka