Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 4 od 83  
Back povratak na rezultate
2022, vol. 39, br. 3, str. 99-112
Problem sintetizacije finansijskih izveštaja u reorganizaciji prilikom vođenja procesa stečaja
aKancelarija Stojković, Novi Sad
bUniverzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment - FIMEK, Srbija

e-adresastupravnik@gmail.com, majaskovacevic5@gmail.com, tmprad@gmail.com
Sažetak
Predmet rada je rešavanje problema koji proizilaze iz upotrebe visoko sintetizovanih finansijskih izveštaja. U radu je prikazan model kojim se visoko sintetizovani finansijski podaci mogu koristiti za potrebe reorganizacije prilikom vođenja stečaja. Finansijsko-računovodstveni podaci su najčešće sintetizovani, odnosno tako organizovani da u velikoj meri sakrivaju detalje poslovanja. Čin sintetizacije je potreban kako bi se stvorila opšta slika o poslovanju jednog preduzeća, finansijski izveštaji poput bilansa stanja i uspeha su karakteristični primeri. U radu je korišćeno nekoliko istraživačkih metoda pomoću kojih se formulisao model za efikasnu upotrebu visoko sintetizovanih finansijskih izveštaja. Osnovna metoda koja je korišćena u istraživanju jeste metoda studije slučaja zatim metoda modelovanja, a kao pomoćna metoda korišćena je analiza dokumentacije. Studijom slučaja analizirani su glavni pokazatelji koji su važni za stečaj. Analizirano je šest preduzeća koja su u procesu reorganizacije u stečaju. Analizom su utvrđene zajedničke karakteristike koje su poslužile kao početne tačke za narednu metodu. Sledeća metoda koja je korišćena jeste metoda modelovanja, ova metoda je logični nastavak prethodne metode kojom se formulisao novi model. Kao alat u modelovanju upotrebljene su blok šeme kojom su grafički prikazani svi bitni elementi i relacije. Pomoćna metoda koja je upotrebljena jeste metoda analize dokumentacije, ovo je istorijska metoda i sastavni je do prethodne dve metode. Cilj rada je usmeren na povećanje efikasnosti upotrebe visoko sintetizovanih finansijskih izveštaja prilikom vođenja stečaja.
Reference
*** (2018) Pravilnik o utvrđivanju nacionalnih standarda za upravljanje stečajnom masom (Ordinance on the establishment of national standards for the management of the bankruptcy estate). Službeni glasnik RS, br. 62/18
Bauer, F., Dao, M.A., Matzler, K., Tarba, S.Y. (2017) How Industry Lifecycle Sets Boundary Conditions for M&A Integration. Long Range Planning, 50(4): 501-517
Bešlić, D., Bešlić, I. (2013) Stečaj privrednog društva kao posledica manipulativnog finansijskog izveštavanja. Škola biznisa, br. 3-4, str. 148-159
Collier, C.P. (2003) Accounting for Managers: Interpreting accounting information for decision-making. San Francisco: John Wiley & Sons
Dragojlović, J., Milošević, I., Stamenković, G. (2019) Krivično delo prouzrokovanje stečaja - specifičnosti i obeležja. Pravo - teorija i praksa, vol. 36, br. 1-3, str. 16-30
Dukić-Mijatović, M. (2010) Vodič kroz stečajni postupak: osvrt na stečajno zakonodavstvo bivših jugoslovenskih republika (A guide to bankruptcy proceedings: A review of the bankruptcy legislation of the former Yugoslav republics). Novi Sad: Mala knjiga
François, P., Raviv, A. (2017) Heterogeneous beliefs and the choice between private restructuring and formal bankruptcy. The North American Journal of Economics and Finance, 41: 156-167
Kale, V. (2018) Creating Smart Enterprises: Leveraging Cloud, Big Data, Web, Social Media, Mobile and IoT Technologies. New York: Auerbach Publications
Malešević, Đ., Čavlin, M. (2009) Poslovna analiza (Business analysis). Novi Sad: Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment
Nobles, T., Mattison, B., Matsumura, M.E. (2015) Horngren's Accounting. Boston: Pearson, Tenth edition
Turban, E., Pollard, C., Wood, G. (2018) Information Technology for Management: On-Demand Strategies for Performance. u: Growth and Sustainability, Hoboken: Wiley
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/ptp2203099S
primljen: 20.06.2022.
prihvaćen: 30.08.2022.
objavljen u SCIndeksu: 23.10.2022.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka