Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 6 od 17  
Back povratak na rezultate
Hajdegerovo pitanje o bivstvovanju i pitanje o umetnosti
Visoka škola strukovnih studija za vaspitače, Kruševac

e-adresasradovanovic@vaspks.edu.rs
Ključne reči: Hajdeger; bistvovanje; umetnost; metafizika; pitanje
Sažetak
U radu se razmatra problem odnosa pitanja o bivstvovanju i pitanja o umetnosti u mišljenju Martina Hajdegera. U Hajdegerovom misaonom put može da se razlikuju dva oblika pitanja o bivstvovanju. Prvi oblik Hajdeger naziva vodeće pitanje. Ovaj oblik on smatra metafizičkim i prisutan je u tradicionalno filozofskom mišljenju od Platona do Ničea ili u mišljenju prvog početka. Drugi oblik jeste temeljno pitanje o bivstvovanju koje vodi prevladavanju metafizičkog shvatanja bivstvovanja i pripada mišljenju drugog početka. Ovaj drugi oblik, prema njegovim rečima na seminaru u Le Toru, se pojavljuje na tri načina u njegovom misaonom putu: najpre kao fundamentalnoontološko pitanje o smislu bivsvtovanja, potom kao bitnopovesno pitanje o istini bivstvovanja i na kraju kao topološko pitanje o mestu i mesnosti bivstvovanja. U svetlu takvog različitog postavljanja temeljnog pitanja o bivstvovanju unutar njegovog mišljenja mora da se sagleda i pozicija njegovog pitanja o umetnosti.
Reference
Heidegger, M. (2004) Wegmarken. Franfurt: Vittorio Klostermann
Heidegger, M. (1977) Sein und Zeit. Franfurt: Vittorio Klostermann
Heidegger, M. (1978) Metaphysische Anfangsgründe der Logik im Ausgang von Laibniz. Franfurt: Vittorio Klostermann
Heidegger, M. (1994) Holzwege. Franfurt: Vittorio Klostermann
Heidegger, M. (1982) Vom Wesen der menshlichen Freiheit. Franfurt: Vittorio Klostermann
Heidegger, M. (2005) Seminare. Franfurt: Vittorio Klostermann
Herrmann, F.W. (1994) Heideggers Philosophie der Kunst. Franfurt: Vittorio Klostermann
Herrmann, F.W. (1994) Wege ins Ereignis. Franfurt: Vittorio Klostermann
Richardson, W. (1967) Heidegger, Through Phenomenology to Thought. The Hague: Nijihof
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: rasprava/članak
DOI: 10.5937/sinteze0-8499
objavljen u SCIndeksu: 28.07.2015.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci

Belgrade Philosop Ann (1997)
Na putu ka asubjektivnoj fenomenologiji sveta - predavanje u Pragu 6. 4. 1997.
Held Klaus

Sinteze (2014)
Umetnost kao metontološki problem
Radovanović Saša Ž.