Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 10 od 17  
Back povratak na rezultate
2014, vol. 3, br. 1, str. 41-70
Ontološki i gnoseološki pogledi sufija u svjetlu metafizičke i teozofske tradicije
Fakultet islamskih nauka u Skoplju, Makedonija

e-adresahasan_cilo@yahoo.com
Sažetak
U radu se razmatraju koncepti sufija koji se tiču metafizičke i teozofske problematike. Oni pokazuju da je veliki dio teozofske i metafizičke tradicije u islamskom filozofskom mišljenju inspiriran korijenskim konceptima u formativnom periodu sufizma koji su plod transkripcije mističkog iskustva. Radi se o promišljanju naravi ljubavi i spoznaje u pjesmama Rabije al-'Adevije, Haladža, Zun-Nuna, Muhasibija i drugih sufija. Pogledi sufija o naravi spoznaje i ljubavi bit će produbljivani kod kasnijih filozofa i teozofa koji će se smatrati pokretačima različitih filozofskih tokova, kao što su, na primjer, filozofija svjetlosti, filozofski intuicizam i visoka teozofija. Stoga se u radu nastoji pokazati unutarnja veza između učenja sufija i filozofa mistika, kao što su, između ostalih: Ibn Sina, al-Gazali, Šihabudin Jahja Suhravardi i Ibn Arabi, koji će stvoriti obimnu metafizičku i teozofsku literaturu. Zaslugom ovih filozofa, kao i mnogih drugih, sufizam se spaja sa filozofijom ili, tačnije, on stvara svoju filozofiju koja, bez sumnje, zavređuje vlastitost načinom na koji se prilazi problemu spoznaje i stvarnosti ili bitku.
Reference
Afifi, E.A. (1969) Ibn Arabi fi diraseti. u: Al-Kitab at-tizkari Muhjuddin Ibn Arabi, Kajro
Afifi, E.A. (1988) Ibn Arabi. u: Sharif M.M. [ur.] Historija islamske filozofije, Zagreb: August Cesarec
Anawati, G., Gardet, L. (1961) Mystique musulmane, aspects et tendances expériences et techniques. Paris: Vrin
Bausani, A. (1981) Sufizam i pravovjerje. u: Tanasković Darko, Šop Ivan [ur.] Sufizam, Beograd: Vuk Karadžić
Chittick, W.C. (2001) Ibn Arabi. u: Nasr Seyyed Hossein , Leaman Oliver [ur.] History of Islamic philosophy part I, Qum: Ansariyan Publications
Corbin, H. (1960) Avicenna and the visionary recitals. London: Routlege-Kegan Paul
Corbin, H. (1978) Historija islamske filozofije. Sarajevo, tom I
Corbin, H. (2002) Filozofija u Iranu (XVII i XVIII stoljeće). Sarajevo: Naučnoistraživački institut 'Ibn Sina'
Džabri, M. (1987) Sineviyya. u: Mavsuatu al-falsafa al-arabiyya
Gairduer, W.H.T. (1977) O čemu govori niša svjetlosti. u: Niša svjetlosti, Zenica: Bemust, pogovor Hamid Al-Gazali
Gardet, L. (1969) Experience et gnose chez Ibn 'Arabi. u: Al-Kitab at-Tizkari Muhjuddin Ibn Arabi, Kajro
Gardet, L. (1983) Mistika. Zagreb: Kršćanska sadašnjost
Ibn, A.M. (1977) Dragulji poslaničke mudrosti (Fusus al-hikem). Zenica: Bemust
Ibn, S. (1968) Al-Isharat wa at-tanbihat. Kajro: Daru al-ma'arif, tom 4
Lazarus-Yafeh, H. (1961) Place of the religious commandments in the philosophy of Al-Hhazli. Muslim World, 51(3): 173-184
Mahmud, H.A. (1985) Kadija at-tasawuf al-Munkiz min ad-Dalal. Kajro: Daru al-Ma'arif
Massignon, L., Abdurrazik, M. (1984) Et-tesavvuf. Bejrut: Darul kitab el-lubnani
Morewedge, P. (1982) Greek sources of some near eastern philosophies of being and existence. u: Morewedge Parviz [ur.] Philosophies of existence (Ancient and Medieval), New York: Foedham University Press
Nasr, H.S. (2006) Islamic philosophy from its origin to the present (philosophy in the land of Prophecu). New York: State University
Nasr, H.S. (1988) Šihab al-din suhrawardi maqtul. u: Sharif M.M. [ur.] Historija islamske filozofije I, Zagreb: August Cesarec
Nasr, H.S. (2001) Introduction to the mystical tradition. u: Nasr Seyyed Hossein , Leaman Oliver [ur.] History of Islamic philosophy part I, Qum: Ansariyan Publications
Sheikh, S.M. (1988) Al-Gazali. u: Sharif M.M. [ur.] Historija islamske filozofije II, Zagreb: August Cesarec
Suhrawardi, S.S. (2011) Orijentalna mudrost - teozofija svjetlosti. Sarajevo: Naučnoistraživački institut 'Ibn Sina'
Titus, B. (1981) Sufizam i panteizam. u: Tanasković Darko, Šop Ivan [ur.] Sufizam, Beograd: Vuk Karadžić
Yazdi, H.M., Nasr, S.H. (1992) The principles of epistemology in Islamic philosophy: Knowledge by presence. New York: State University of New York Press
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/kom1401041D
objavljen u SCIndeksu: 06.05.2015.