Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:16
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 6  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 5, br. 6, str. 87-104
Moć i političko odlučivanje
Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka, Srbija

e-adresavukasin.pavlovic@fpn.bg.ac.rs
Projekat:
Konstitucionalizam i vladavina prava u izgradnji nacionalne države - slučaj Srbije (MPNTR - 47026)

Ključne reči: moć; politička moć; termini moći; odlučivanje; interesi; bihejviorizam; liberalizam; reformizam; radikalni interesi
Sažetak
Tekst se bavi teorijama koje političku moć određuju i objašnjavaju procesom donošenja političkih odluka. Najvažnija i najuticajnija teorija koja pripada krugu koncepcija koje povezuju moć i odlučivanje jeste teorija moći koju nam nudi Robert Dal (Robert Dahl). Zato se u prvom delu ovog rada analizira Dalova koncepcija moći. U drugom delu analiziraju se dva kritička stanovišta u odnosu na Dalov uteoriju. To je, najpre, dvodimenzionalna koncepcija moći Pitera Bakraka (Peter Bachrach) i Nortona Bakraca (Norton Bakratz). Zatim se analizira trodimenzionalna ili radikalna teorija moći Stivena Luksa (Steven Lukes). Na kraju teksta date su kratke zaključne napomene.
Reference
Antonić, S. (2006) Tri lica moći. Nova srpska politička misao, vol. 13, br. 1-4, str. 7-33
Bakrak, P., Barac, M.S. (2006) Dva lica moći. Nova srpska politička misao, vol. 13, br. 1-4, str. 57-68
Dahl, R. (1968) Power. u: The International Encyclopedia of the Social Sciences, vol. 12
Dahl, R. (1971/1997) Polyarhy, participation and oposition. New Haven: Yale University Press, Knjiga je prevedena i kod nas: Robert Dal, Poliarhija, participacija i opozicija, Filip Višnjić Beograd
Dahl, R. (1997) Toward democracy: A journey, reflections 1940-1997. Berkeley: Institute of Govermental Studies Press University of California
Dahl, R.A. (1998) On democracy. New Haven-London: Yale University Press
Dahl, R.A. (1989) Democracy and its critics. New Haven: Yale University press
Dahl, R.A. (1957) The concept of power. Behavioral Science, vol. 2, br. 3
Lukes, S. (1974) Power: A radical view. London-New York, itd: Macmillan Publishing
Pašić, N. (1994) Predgovor. u: Dal Robert [ur.] Dileme pluralističke demokratije, Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod
Pavlović, V. (2011) Diskursi moći. Zagreb: Politička kultura
Vasović, V.J. (1999) Dalova poliarhično-demokratska gramatika. Podgorica: CID, predgovor knjige Demokratija i njeni kritičari
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 30.05.2012.

Povezani članci

Nema povezanih članaka