Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 6 od 10  
Back povratak na rezultate
2005, vol. 55, br. 5-6, str. 526-539
Biljni lekovi i njihova bezbedna primena u samomedikaciji
aUniverzitet u Beogradu, Farmaceutski fakultet, Srbija
bAgencija za lekove i medicinska sredstva Srbije, Beograd
Sažetak
Bezbedna primenu biljnih lekova u samomedikaciji postiže se sinhronizovanim aktivnostima i kontrolom svih procesa počev od razvoja i formulacije, proizvodnje, stavljanja u promet, distribucije, izdavanja, pa sve do praćenja efekata primene. Na ovaj način postiže se krajnji cilj: da se posle sprovedenog postupka registracije u prometu nadu kvalitetni, sigurni i efikasni biljni proizvodi. Adekvatna oprema leka, dostupna, pravovremena i tačna informacija omogućuje dobru saradnju proizvođača, zdravstvenih radnika i pacijenata, u sve to doprinosi bezbednosti i efikasnosti lečenja. farmaceut treba da prati ponudu biljnih lekova koji se nalaze u prometu i da na osnovu svojih znanja i veština (stečenih tokom osnovnih studija i kasnijim edukacijama) formira asortiman ovih lekova u apoteci. Profesionalna dužnost farmaceuta je da obezbedi jasan i objektivan savet o samomedikaciji i biljnim proizvodima koji se mogu koristiti kroz ovaj vid terapije. Prisustvo registrovanih biljnih lekova na tržištu, čiji kvalitet. efikasnost i bezbednost su procenjeni od strane stručnjaka kroz postupak registracije, postojanje korektnih i dokumentovanih podataka u tekstu Uputstva biljnog leka, kao i marketinške aktivnosti proizvođača ili zastupnika (lično, preko pisanog materijala i odgovarajućih informativnih predavanja ili preko sredstava javnog informisanja), opredeljuju farmaceuta da nabavi određeni biljni lek i da ga preporuči pacijentu.
Reference
Blumenthal, M., Hall, T., Goldberg, A., Kunz, T., Dinda, K., ur. (2003) The ABC Clinical Guide to Herbs. Austin: American Botanical Council
Đurović, D., Kovačević, N. (2003) Bezbedna primena biljnih medicinskih proizvoda u samomedikaciji. u: Uloga farmaceuta u samomedikaciji - OTC program; 18. decembar Sekcija za farmakoinformatiku, Beograd: Zavod za farmaciju Srbije
Gruenwald, J., Brendler, T., Jaenicke, C., ur. (2000) PDR for herbal medicines. Montvale NJ: Thomson Medical Economics Co
Kovačević, N., Dobrić, S. (2004) Neželjena delovanja i interakcije biljnih lekova. u: III Savetovanje o neželjenim dejstvima lekova, 29. april, Beograd: Vojnomedicinska akademija
Schilcher, H. (1997) Phytotherapy in pediatrics. Stuttgart: Medpharm Scientific Publishers
Schulz, V., Hansel, R., Tyler, V.E. (2001) Rational phytotherapy: A physicians' guide to herbal medicine. Berlin, itd: Springer Verlag
Ugrešić, N., ur. (2005) Farmakoterapijski vodič. Beograd: Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije, Helicon, 2
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Nema povezanih članaka