Akcije

Western Balkan Journal of Agricultural Economics and Rural Development
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 1 od 53  
Back povratak na rezultate
Polish agricultural sector in the context of farm to fork strategy
(naslov ne postoji na srpskom)
aIAFE-NRI, Institute of Agricultural and Food Economics - National Research Institute, Department of Agricultural Economy, Agricultural Policy and Rural Development, Warsaw, Poland
bSGH Warsaw School of Economics, Institute of Markets and Competition, Warsaw, Poland

e-adresamariola.kwasek@ierigz.waw.pl
Ključne reči: F2F strategy; agriculture; yields; biodiversity; land use
Sažetak
(ne postoji na srpskom)
The article includes the research results in the field of food systems in Poland in the context of the F2F Strategy objectives. The aim of this study is to determine the impact of the objectives of the F2F Strategy on the food systems in Poland. The research method applied in the study is the critical analysis of the source literature, statistical methods and scenario method. Attention was paid to such elements of food systems as yields, soil fertility, biodiversity, water resources and land use. According to the research conducted, an increase in the yields of the main crop plants in Poland (ranging from 30% for potatoes to 66% for cereals) was the result of a growth in the consumption of mineral fertilizers by 51.2% and plant protection products by 266.7%, which, under the F2F Strategy objectives, should be reduced. In Poland, it is necessary to use mineral fertilizers in order to supplement the shortage of phosphorus, potassium and magnesium. The resources of freshwater are at a level of 60.6 billion m3 , which classifies Poland in the group of EU countries mostly exposed to water shortage. One of the main objectives of the F2F Strategy is to achieve at least 25% of the EU's agricultural land under organic farming by 2030. With reference to Poland, this objective is particularly difficult to fulfil, because the share of organic farmland in the area of agricultural land from the record 4.6% in 2013 decreased to 3.5% in 2020.
Reference
*** (2016) Journal of Laws of 2016, item 1395: Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzesnia 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi. Warsaw
Central Statistical Office (CSO) (2021) Informacja o wstępnych wynikach Powszechnego Spisu Rolnego 2020: Informacje sygnalne. Warsaw, https://spisrolny.gov.pl, 15 th March 2021
Central Statistical Office (CSO) (2012) Statistical yearbook of agriculture. Warsaw
Central Statistical Office (CSO) (2021) Wskazniki zielonej gospodarki w Polsce 2020. Warsaw
Central Statistical Office (CSO) (2007) Statistical yearbook of agriculture and rural areas. Warsaw
Chrzanowska, D.B., Gil, Z., Liszewski, M., Malarz, W. (2004) Wysokosc i jakosc plonu ziarna pszenicy ozimej w zaleznosci od dawki i sposobu nawozenia azotem. Bulletin of Plant Breeding and Acclimatization Institute, 233, 29-38
Entine, J. (2020) Assessing the Efficacy of the EU Farm to Fork Strategy. Portal of European Seed, https://european-seed.com/2020/11/assessingthe-efficacy-of-the-eu-farm-to-fork-strategy/, 8 th May 2021
European Commission (2019) Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. The European Green Deal. Brussels, 11th December 2019. Brussels, COM(2019)640 final
European Commission (2020) Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. A Farm to Fork Strategy for a fair, healthy and environmentally-friendly food system. Brussels, 20. Brussels, COM(2020)381 final
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) (2020) Biodiversity for food and agriculture and ecosystem services: Thematic study for the state of the world's biodiversity for food and agriculture. Rome
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) (2021) Global symposium on soil erosion. Rome, www.fao.org/about/meetings/soil-erosion-symposium/key-messages/en/, 15 th June 2021
Fuchs, R., Brown, C., Rounsevell, M. (2020) Europe's Green Deal offshores environmental damage to other nations. Nature, 586(7831), 671-673, https://media.nature.com/original/magazine-assets
GIJHARS (2007) The report on organic farming in Poland in 2005-2006. Warsaw: Chief Inspectorate of Commercial Quality of Agricultural and Food Products (GIJHARS), www.gov.pl/web/ijhars/raport-ostanie-rolnictwa-ekologicznego-w-polsce, 20 th June 2021
GIJHARS (2021) The report on organic farming in Poland in 2019-2020. Warsaw: Chief Inspectorate of Commercial Quality of Agricultural and Food Products (GIJHARS), www.gov.pl/web/ijhars/raport-ostanie-rolnictwa-ekologicznego-w-polsce, 15 th January 2022
Hedberg, A. (2020) The farm to fork strategy and the inconvenient truth. Brussels: Portal of the European Policy Centre, www.epc.eu/en/ publications/The-Farm-to-Fork-Strategy-and-the-inconvenient-truth~33ac84, 18 th May 2021
Israel, D. (2020) Farm to Fork risks hurting the global south. London: Portal of the Parliament Magazine, www.theparliamentmagazine.eu/news/article/farm-to-fork-risks-hurting-the-global-south, 3 rd April 2021
IUNG (2017) Raport z III etapu realizacji zamowienia 'Monitoring chemizmu gleb ornych w Polsce w latach 2015-2017'. Pulawy, Poland
Jadczyszyn, T., Kowalczyk, J., Lipinski, W. (2010) Zalecenia nawozowe dla roslin uprawy polowej i trwalych uzytkow zielonych. u: Materialy szkoleniowe no. 95, Pulawy, Poland: IUNiG-PIB
Jaskiewicz, B. (2015) The impact of production technology on yields of winter triticale under varied percentages of cereals to total cropped area. Polish Journal of Agronomy, 23, 11-17
Jaskiewicz, B. (2018) Zachwaszczenie a plony. Gdansk: Portal of the Gazety Rolniczej Nasza Rola, https://naszarola.pl/zachwaszczenie-aplon-ziarna/, 20th May 2021
Johnson, G., Scholes, K., Whittington, R. (2005) Exploring corporate strategy. London: Prentice Hall, 7 th edition
Jozefaciuk, A., Jozefaciuk, C. (1995) Erozja agroekosystemow. Pulawy, Poland: PIOS Biblioteka Monitoringu Srodowiska - IUNG
Kahn, H. (2010) On escalation, metaphors and scenarios. New Brunswick, London, UK: Transaction Publishers
Kawalko, M.E. (2021) Rozmowa z prof. Jeanem Poesenem z Katholieke Universiteit Leuven zatrudnionym w Instytucie Nauk o Ziemi i Srodowisku UMCS w ramach programu 'Research in Lublin'. Wiadomosci Uniwersyteckie, 2(273), 33-36, https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2021/0224/122639-wu-273-net.pdf, 6 th June 2021
MRiRW (2021) Plan Strategiczny dla Wspolnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Warsaw
Podolska, G., Sulek, A. (2012) Effect of cultivation intensity on grain yield and yield components of winter wheat cultivars. Polish Journal of Agronomy, 11, 41-46
Questions, A. (2020) Questions and answers: Farm to fork strategy: Building a healthy and fully sustainable. European Commission, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_20_885, 10 th May 2021
Statistics Poland (2020) Statistical yearbook of agriculture. Warsaw
Statistics Poland (2021) Socio-economic situation of the country in 2020. Warsaw
Tabak, M. (2019) Zuzycie nawozow wapniowych w Polsce. Portal of the Nawozy, https://nawozy.eu/wiedza/porady-ekspertow/nawozy/zuzycie-nawozow-wapniowych-w-polsce.html, 25 th May 2021
Wawer, R., Nowocien, E. (2007) Aktualne zagrozenie erozja gleb w Polsce. Studia i Raporty, IUNG-PIB, 5, 157-168
Wirtz, B. (2020) The farm to fork is too much of a political utopia, portal of the Euractiv. Brussels, www.euractiv.com/section/agriculture-food/opinion/the-farm-to-fork-is-too-much-of-a-political-utopia/, 10 th May 2021
World Bank (2021) Terrestrial and marine protected areas (% of total territorial area). https://data.worldbank.org/indicator/ER.PTD.TOTL.ZS, 10 th September 2021
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: originalan članak
DOI: 10.5937/WBJAE2201019K
primljen: 01.02.2022.
prihvaćen: 07.03.2022.
objavljen u SCIndeksu: 10.06.2022.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka