Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 3 od 53  
Back povratak na rezultate
2022, vol. 59, br. 3, str. 76-85
Uključivanje najprikladnijih populacija divljih srodnika i lokaliteta iz Srbije u Evropsku in situ mrežu
aLoginEKO Research and Development Center, Novi Beograd
bMinistry of Agriculture, Forestry and Water Management, Belgrade

e-adresasreten.terzic@logineko.com
Projekat:
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (institucija: Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad) (MPNTR - 451-03-68/2020-14/200032)

Sažetak
Organizacija očuvanja divljih srodnika gajenih biljnih vrsta je započeta u mnogim evropskim zemljama, od kojih su neke do sada razvile i nacionalne strategije za tu oblast. Razvoj Evropske mreže za in situ očuvanje biljnih genetičkih resursa je sproveden kroz H2020 Farmer's Pride" projekat, ali on nije imao dovoljno sredstava da uključi sve evropske zemlje. Finansiranje je bilo potrebno da bi se osiguralo da i zemlje van Farmer's Pride projekta budu u mogućnosti da identifikuju populacije i lokacije, kao i da pripreme aplikacije za pristup u Evropskoj in situ mreži za očuvanje biljnih genetičkih resursa za hranu i poljoprivredu BGRHP. Projekat "Inclusion of CWR sites in European in situ network" je odobren za finansiranje u okviru ECPGR aktivnosti za fazu 10. Cilj je da se unaprede nacionalni kapaciteti za in situ upravljanje BGRHP u Litvaniji, Kipru, Albaniji, Bugarskoj, Sloveniji, Slovačkoj, Letoniji, Rumuniji, Hrvatskoj i Srbiji. Zajedničko delovanje ECPGR radne grupe "Wild Species Conservation in Genetic Reserves" i "Farmer's Pride" projekta je doprinelo razvoju Evropske strategije za očuvanje divljih srodnika, odabiru najpogodnijih vrsta i lokacija za zaštitu na nacionalnom i evropskom nivou, a samim tim i očuvanju biodiverziteta. Planina Fruška gora je predložena za uključivanje kao najprikladnija lokacija, dok su divlji luk - Allium ursinum i divlji srodnik gajenog suncokreta - Helianthus tuberosus predloženi kao potencijalne populacije iz Srbije za Evropsku mrežu in situ zaštite divljih srodnika.
Reference
*** (1999) Crvena knjiga flore Srbije 1 -iščezli i krajnje ugroženi taksoni / Red book of Flora in Serbia 1 - extinct and extremely endangered taxa. Beograd: Ministarstvo za životnu sredinu Republike Srbije
*** (2011) Biodiversity Strategy of the Republic of Serbia for the period 2011 -2018. Belgrade: Ministry of Environment and Spatial Planning
*** (2011) Statistical Yearbook. Statistical Office of the Republic of Serbia, www.stat.gov.rs
Ćupina, B., Mihailović, V., Mikić, A., Tomić, Z., Vasiljević, S. (2006) Genetic resources of annual forage legumes in Serbia. IPGRI Newsletter for Europe, 33: 16
Dajić-Stevanović, Z., Milošević, Đ.S. (2018) Agrobiodiversity in Southeast Europe -assessment and policy recommendations -country report Serbia. Skopje: GIZ
Dimitrijević, M., Petrović, S., Cîmpeanu, C., Bucur, D., Belić, M. (2011) Cereals and Aegilops genus biodiversity survey in the West Balkans: Erosion and preservation. Journal of Food, Agriculture & Environment, 9/3-4: 219-225
FAO (2009) 2 nd Country report on the state of plant genetic resources for food and agriculture -Serbia. Rome, http://www.fao.org/docrep/013/i1500e/Serbia.pdf
Farmers pride workshop (2019) Document 07: Farmers Pride Workshop 2 Network establishment proposal.pdf from the 2nd Farmers pride workshop in Greece
Gordanić, S., Simić, A., Radanović, D., Marković, T., Mrđan, S., Vuković, S., Filipović, V., Mikić, S., Moravčević, Đ. (2021) Morphological definition populations of Allium ursinum L. from the western part of the Republic of Serbia. u: Proceedings of the X International Symposium on Agricultural Sciences AgroReS. 27-29 May 2021, Trebinje, Bosnia and Herzegovina, pp 104-112
Iriondo, J., Maxted, N., Shelagh, K., Ford-Lloyd, B., Lara-Romero, C., Labokas, J., Brehm, J., Dulloo, M., Frese, L., Pinheiro, de C.M. (2012) Quality standards for genetic reserve conservation of crop wild relatives. u: Maxted N.; Dulloo M.; Ford-Lloyd B.; Frese L.; Germany, Iriondo J.; Pinheiro de Carvalho M. [ur.] Agrobiodiversity conservation: securing the diversity of crop wild relatives and landraces, CABI Books, pp.72-77
Marjanović, J.A., Anđelković, V., Ognjanov, V., Stevanović, D.Z., Zdravković, J., Radović, J., Dimitrijević, M., Korać, N., Prodanović, S., Savić, I.M., Ječmenica, M., Berleković, D., Vasić, M., Petrović, P., Terzić, S. (2013) National Programme on Conservation and Sustainable Use of Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (2013 -2020). Final draft, p 1-52
Milošević, M., Vasić, M., Savić, A., Gvozdanović-Varga, J., Petrović, A., Nikolić, Z., Červenski, J., Mikić, A., Terzić, S. (2012) Lokalne sorte iz bašta Fruška gore/Local varieties from the gardens in Fruška gora. u: Conference proceedings. EEES2012 (Efficient resource utilization and sustainable development -EKOR2012), 14.12.2012, Subotica, Srbija, 151-156
Sendl, A., Elbl, G., Steinke, B., Redl, K., Breu, W., Wagner, H. (1992) Comparative pharmacological investigations of Allium ursinum and Allium sativum. Planta Med., 58(1), 1-7
Terzić, S. (2010) PhD thesis: Genetic variability and population usability of a wild sunflower species Helianthus tuberosus L. Serbia: University of Novi Sad
Terzić, S., Mikić, A., Dedić, B., Radanović, A., Miladinović, D., Cvejić, S., Miklič, V., Jocić, S. (2019) History, phytolinguistics, ethnobotany, biodiversity and uses of Helianthus tuberosus L. in the Balkan Peninsula. u: Abstracts book of the Third Jack R. Harlan International Symposium. 3-7 June 2019, Montpellier, France, pp 119
Vasić, M., Milošević, M., Savić, A., Petrović, A., Nikolić, Z., Terzić, S., Gvozdanović-Varga, J., Sikora, V., Adamović, D., Červenski, J., Maksimović, L., Đalović, I., Popović, V. (2013) Očuvanje agrobiodiverziteta kao šansa za održivi i ruralni razvoj / Conservation of agrobiodiversity as a chance for sustainable and rural development. u: Zbornik referata, 47. Savetovanje agronoma Srbije. 3-9 februar, Zlatibor, Srbija, pp. 105-115
Yoo, K.S., Pike, L.M. (1998) Determination of flavor precursor compound S-alk(en)yl-L-cysteine sulfoxides by an HPLC method and their distribution in Allium species. Sci Hortic, 75(1-2):1-10
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/ratpov59-40613
primljen: 12.10.2022.
prihvaćen: 30.11.2022.
objavljen u SCIndeksu: 24.12.2022.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka