Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 10 od 53  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 22, br. 2-3, str. 89-105
Prirodne pogodnosti kao pretpostavka održivog regionalnog i lokalnog društvenog razvoja
Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet, Srbija

e-adresadjukic@tmf.bg.ac.rs
Projekat:
Modeliranje razvoja i integracije Srbije u svetske tokove u svetlu ekonomskih, društvenih i političkih gibanja (MPNTR - 179038)

Ključne reči: održivi razvoj; prirodne pogodnosti; obnovljivi resursi; hidrografija; biodiverzitet; šume; lokalna kultura; modernizacija; nove ruralne structure
Sažetak
Da li su prirodne pogodnosti šansa ili ograničenje za dugoročni privredni i sociokulturni razvoj? Mnogi istorijski nalazi govore o tome da je nasleđe bogate prirode mnoge nacije učinilo nedelotvornim, nedovoljno aktivnim i otvorenim za promene, pa su prirodni resursi na izvestan način umanjili ulogu ljudskog kapitala i njegovog unapređivanja kroz istoriju. Pokazalo se da su tehnološki najnaprednije nacije nastajale na veoma slabim prirodnim pretpostavkama razvoja. Obradivo zemljište, energenti, bogatstvo biodiverziteta i šume, uslovi za ispašu, hidrografija i sl., mogu da poremete sklad između želja i mogućnosti, odnosno da negativno utiču na razvoj i evoluciju problema prirodnih pogodnosti. U slučaju Srbije problem prirodnih pogodnosti ili ograničenja tesno je važan sa turbulentnim ekonomsko-političkim nasleđem, dinamičnim promenama urbanih i ruralnih struktura, kao i strukturnim problemima privrede uopšte. Ipak, sagledavajući prirodne pretpostavke Srbije za ekološki održiv i harmoničan privredni razvoj, mogu se konstatovati prilike koje se pružaju u negovanju pozitivne tradicije u kombinaciji sa modernizacijom. Infrastruktura i kvalitetnije obrazovanje bi mogli da podstaknu bolju uposlenost lokalnih resursa, u pravcu održivog privrednog razvoja... Kultura, tradicija i priroda, bez obzira na trenutne demografske tokove i migracije, mogu da ponude razvoj koncepta drugačijih ruralno-urbanih privrednih celina koje će nadomestiti gubitke usled odumiranja tradicionalnih sela u Srbiji.

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 26.04.2018.

Povezani članci

Nema povezanih članaka