Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 10 od 153  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 44, br. 1, str. 1-10
Analiza kriterijuma za procenu formiranja naslaga na kotlovskim grejnim površinama pri sagorevanju biomase
Univerzitet u Beogradu, Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd-Vinča

e-adresamica@vinca.rs
Projekat:
Razvoj i unapređenje tehnologija za energetski efikasno korišćenje više formi poljoprivredne i šumske biomase na ekološki prihvatljiv način, uz mogućnost kogeneracije (MPNTR - 42011)
Unapređenje industrijskog postrojenja sa fluidizovanim slojem u okviru razvoja tehnologije za energetski efikasno i ekološki opravdano sagorevanje različitih otpadnih materija u fluidizacionom ložištu (MPNTR - 33042)

Sažetak
Sagorevanje goriva u kotlovskim ložištima dovodi do stvaranja naslaga na ozračenim i konvektivnim kotlovskim grejnim površinama. Ovo nije nov problem, ali je postao jedan od glavnih operativnih problema u kotlovima koji koriste ugljeve lošeg kvaliteta i neke vrste biomasa, posebno poljoprivredne. U radu su prikazani rezultati analize kriterijuma za procenu formiranja naslaga na kotlovskim grejnim površinama u slučaju sagorevanja biomase. Takođe, razmatrani su problemi uzrokovani pepelom tokom sagorevanja biomase u kotlovskom ložištu. Testirane su ključne empirijske korelacije za lepljenje i zaprljanje u slučaju sagorevanja uglja ili biomase dobijene na osnovu ispitivanja različitih vrsta goriva u laboratorijskim i realnim ložišnim uslovima. Analiza je pokazala da mnoge vrste agro biomase kao i Kosovski lignit imaju veliku sklonost ka lepljenju i zaprljanju što potvrđuju indikatori bazirani na hemijskom sastavu pepela goriva i temperaturama topivosti pepela.
Reference
Garcia-Maraver, A., Mata-Sanchez, J., Carpio, M., Perez-Jimenez, J.A. (2017) Critical review of predictive coefficients for biomass ash deposition tendency. Journal of the Energy Institute, 90(2): 214-228
Jenkins, B., Baxter, L., Miles, T., Miles, T. (1998) Combustion properties of biomass. Fuel Processing Technology, 54(1-3): 17-46
Marinković, A., Repić, B., Dakić, D., Radojičić, A., Erić, A. (2013) Karakteristike poljoprivredne biomase izložene procesu kvašenja i ispiranja. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 39, br. 4, str. 229-236
Mladenović, M. (2005) Izbor kriterijuma za procenu tendencije domaćih lignita ka formiranju naslaga na kotlovskim grejnim površinama. Beograd: Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, MSc rad
Mladenović, M., MladenoviĆ, R., Manović, V., Radovanović, M., Stojiljković, D. (2009) Criteria selection for the assessment of Serbian lignites tendency to form deposits on power boilers heat transfer surfaces. Thermal Science, vol. 13, br. 4, str. 61-78
Obernberger, I. (1998) Decentralized biomass combustion: state of the art and future development11Paper to the keynote lecture of the session `'Processes for decentralized heat and power production based on cumbustion'' at the 9th European Bioenergy Conference, June 1996,. Biomass and Bioenergy, 14(1): 33-56
Pronobis, M. (2005) Evaluation of the influence of biomass co-combustion on boiler furnace slagging by means of fusibility correlations. Biomass and Bioenergy, 28(4): 375-383
Radojević, A., Repić, B., Dakić, D., Erić, A. (2010) Analiza i ispitivanje pepela poljoprivredne biomase i potencijalnih aditiva. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 36, br. 4, str. 357-365
Repić, B. (1979) Kinetika obrazovanja naslaga pepela na konvektivno ozračenim grejnim površinama kotlovskih ložišta koja koriste sprašeni lignit. Beograd: Univerzitet u Beogradu - Mašinski fakultet, MSc rad
Repić, B., Erić, A., Nemoda, S., Dakić, D. (2018) Technical and economic consideration of the construction of CHP plant using agricultural or forest biomass. u: Energy and Ecology Industry EEI2018, Int. Conf., 10-13 October, Belgrade, Proc, 130-137
Vamvuka, D., Zografos, D. (2004) Predicting the behaviour of ash from agricultural wastes during combustion. Fuel, 83(14-15): 2051-2057
Vassilev, S.V., Baxter, D., Andersen, L.K., Vassileva, C.G. (2010) An overview of the chemical composition of biomass. Fuel, 89(5): 913-933
Werther, J., Saenger, M., Hartge, E.-U., Ogada, T., Siagi, Z. (2000) Combustion of agricultural residues. Progress in Energy and Combustion Science, 26(1): 1-27
Winegartner, E.C. (1974) Coal fouling and slagging parameters. USA: ASME Research Committee on Corosion and Deposits from Combustion Gases ASME
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/SavPoljTeh1801001M
objavljen u SCIndeksu: 22.02.2019.