Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 8 od 13  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 27, br. 2, str. 209-216
Analiza primenjenih biosigurnosnih mera u proizvodnji sperme nerastova
aUniverzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet
bUniverzitet u Beogradu, Fakultet veterinarske medicine
cInstitut za stočarstvo, Beograd-Zemun

e-adresabaxton@agrif.bg.ac.rs
Projekat:
Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR 20110: Development and implementation of welfare and biosecurity standards in cattle and pig production technology improvement

Ključne reči: analysis; biosecurity measures; boars; sperm production
Sažetak
U radu je detaljno analizirana primena biosigurnosnih mera u proizvodnji sperme nerastova u jednom centru za veštačko osemenjavanje svinja. Sagledani su i procenjeni svi indikatori biosigurnosti (postojanje pisanog plana biosigurnosti, izolacija, uvođenje novonabavljenih životinja u zapat, zdravstveni status zapata, ocena odnosa osoblja prema opremi, kontrola kretanja i prometa, odnos prema posetiocima, kontrola ishrane i vodosnabdevanja, izđubravanje, uklanjanje leševa uginulih životinja, odnos prema drugim životinjama na farmi, kontrola populacija glodara i ptica, sanitacija), i ocenjeni prema skali ocena: (5) - odličan, (4) - vrlo dobar, (3) - dobar, (2) - dovoljan, (1) - nedovoljan, ima resursa za poboljšanje, (0) nedovoljan, nema resursa za poboljšanje. U razmatranju rezultata primenjena je SWOT analiza i utvrđene prednosti, nedostaci, rizici i mogućnosti za podizanje nivoa biosigurnosti. Stanje u centru je ocenjeno kao vrlo dobro, uz prosečnu ocenu 4,15. Međutim, jedan nedostatak je veoma ozbiljan i odnosi se na mogućnost izolacije objekata, uzimajući u obzir njegovu lokaciju i prisustvo dve vrste muških priplodnih životinja (nerastova i bikova) na istoj lokaciji. Nove priplodne životinje se nabavljaju iz različitih izvora, ali uz rigorozan režim kontrole i ne u isto vreme. Svakako, izmeštanje objekata za držanje priplodnih nerastova na drugu bezbednu lokaciju predstavlja složen ali prioritetan zadatak, kojim bi se otklonile brojne pretnje po proizvodnju sperme.
Reference
*** (1995) Commission Decision of 6 April 1995 amending Annexes C and D of Council Directive 92/65/EEC laying down animal health requirements governing trade in and imports into the Community of animals, semen, ova and embryos not subject to. Official Journal, L 117, 24/05/1995
*** (1990) 90/429/EEC Council Directive 90/429/EEC of 26 June 1990 laying down the animal health requirements applicable to intra-Community trade in and imports of semen of domestic animals of the porcine species. Official Journal, L 224, 18/08/1990 str. 0062- 0072 Swedish special edition: Chapter 3 Volume 33 str. 0180
Buhman, M., Grant, D., Griffin, D. (2005) Biosecurity basics for cattle operations and good management practices (GMP) for controlling infectious diseases animal diseases F-9, general livestock. The Board of Regents of the University of Nebraska on behalf of the University of Nebraska-Lincoln Extension
Hristov, S., Stanković, B. (2009) Welfare and biosecurity indicators evaluation in dairy production. Biotechnology in Animal Husbandry, 25 (5-6), p. 623-630
Kunavongkrit, A., Suriyasomboon, A., Lundeheim, N., Heard, T.W., Einarsson, S. (2005) Management and sperm production of boars under differing environmental conditions. Theriogenology, 63(2): 657-67
Stanković, B., Hristov, S., Petrujkić, T., Marinković, M., Baglojević, M., Petrujkić, B., Todorović-Joksimović, M., Davidović, V., Zlatanović, Z. (2007) Biosigurnosne mere i standardi u proizvodnji semena nerastova na farmama i u centrima za reprodukciju. u: Zbornik kratkih sadržaja sa Simpozijuma Veterinarska medicina, stočarstvo i ekonomika u proizvodnji zdravstveno bezbedne hrane, Herceg Novi, 24.06.-01.07, Herceg Novi, 47
Stanković, B., Hristov, S., Joksimović, T.M., Davidović, V., Božić, A. (2007) Biosigurnost na farmama svinja. u: Dobrobit životinja i biosigurnost na farmama, Beograd: Poljoprivredni fakultet, 299-310
Stanković, B., Hristov, S., Petrujkić, T., Relić, R., Petrović, M., Joksimović-Todorović, M., Davidović, V. (2007) Polno prenosive bolesti svinja. Savremena poljoprivreda, vol. 56, br. 1-2, str. 99-105
Stanković, B., Hristov, S., Petrujkić, T., Todorović-Joksimović, M., Davidović, V., Bojkovski, J. (2008) Biosigurnost na farmama svinja u svakodnevnoj praksi. Biotehnologija u stočarstvu, 24(spec. issue): 601-608
Stanković, B., Hristov, S., Zlatanović, Z. (2010) Planovi biosigurnosti na farmama goveda i svinja. Zbornik naučnih radova Instituta PKB Agroekonomik, vol. 16, br. 3-4, str. 125-132
Stanković, B., Hristov, S. (2009) Najznačajniji propusti u obezbeđenju dobrobiti životinja na farmama govda i svinja. u: Savetovanja agronoma, veterinara i tehnologa, (XXIII), Zbornik naučnih radova, 15 (3-4): 103-110
Stanković, B., Petrujkić, T., Hristov, S., Relić, R., Petrović, M., Radojković, D. (2005) Najznačajnije higijensko-sanitarne mere u tehnologiji veštačkog osemenjavanja svinja. u: Zbornik naučnih radova XVI Savetovanja DDD u zaštiti životne sredine, Banja Vrujci, 28.-31.05., Str. 247-256
Suriyasomboon, A., Lundeheim, N., Kunavongkrit, A., Einarsson, S. (2005) Effect of temperature and humidity on sperm morphology in duroc boars under different housing systems in Thailand. Journal of Veterinary Medical Science, 67(8): 777-785
Uhlenhoop, E. (2007) Biosecurity planning for livestock farms. u: Nikolić M. [ur.] Dobrobit životinja i biosigurnost na farmama, Beograd: Poljoprivredni fakultet, 227-37
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.2298/BAH1102209S
objavljen u SCIndeksu: 19.07.2011.

Povezani članci