Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:30
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9

Sadržaj

članak: 3 od 104  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 21, br. 1, str. 7-14
Miozitis orbite - prikaz slučaja
aDom zdravlja Žitište, Žitište
bOpšta bolnica "Đorđe Joanović" Zrenjanin, Zrenjanin

e-adresaoko@dzzitiste.rs
Ključne reči: Egzoftalmus; duple slike; paralitički strabizam; bol; radna sposobnost
Sažetak
Uvod: Miozitis orbite je akutna ili hronična nespecifična idiopatska upala ekstraokularnih mišića oka. Glavni simptomi su bol u periorbitalnoj regiji, slabost mišića, duple slike, ograničena pokretljivost očne jabučice. Etiologija bolesti nije u potpunosti poznata. Pored osnovnog oftalmološkog pregleda, za postavljanje dijagnoze, koristi se i dopunska dijagnostika. Lečenju se pristupa individualno imajući u vidu da je miozitis orbite retka bolest. Cilj rada::da se ukaže na značaj diferencijalne dijagnoze kod egzophtalmusa i duplih slika. Metod rada: analiza medicinske dokumentacije pacijenta. Prikaz bolesnika: prikazujemo slučaj 56-godišnjeg muškarca sa egzoftalmusom, duplim slikama i bolom u oku te miozitis kao idiopatsku nespecifičnu upalu jednog ekstraokularnog mišića. U toku kliničke obrade pacijenta, nakon isključivanja drugih bolesti, ispitivanje smo usmerili na promene na štitnoj žljezdi i miozitisu oka. Nakon dve godine lečenja, kod pacijenta su i dalje prisutne duple slike u nešto manjem obimu i nisu kontinuirane.
Reference
*** (2019) Kanski's Clinical Ophthalmologiy. Elsevier Science, 9th Edition, International Edition
Bokonjić, D., Avram, N., Minić, P., Radosavljević, A. (2021) Optički neuritis kod tinejdžerke sa granulomatozom sa poliangiitisom. Vojnosanitetski pregled, vol. 78, br. 3, str. 351-356
Branković, S., Dragojlović-Ružičić, R., Branković, N., Cvetanović, M., Veselinović, A. (2018) Distiroidna orbitopatija. Acta medica Medianae, vol. 57, br. 2, str. 60-65
Erić, M. (2021) Psihoterapija - najstariji i uvek aktuelan način lečenja - odabrani tekstovi. Beograd: Službeni glasnik
Gharib, H., Papini, E., Garber, J.R., Duick, D.S., Harrell, R., Hegedus, L., et al. (2016) American Association Of Clinical Endocrinologists, American College Of Endocrinology, And Associazione Medici Endocrinologi Medical Guidelines For Clinical Practice For The Diagnosis And Management Of Thyroid Nodules: 2016 UPDATE. Endocr Pract, 22(5): 622-639
Jovanović, M. (2015) Hitna stanja u oftalmologiji. Beograd: Medicinski fakultet
Jovanović, M. (2018) Osnovi oftalmološkog pregleda. Beograd: Medicinski fakultet
Jovanović, S., Keros, I., Cvetković, D., Jeličić, N., Vinter, I. (1989) Očna duplja i organ vida. Beograd: Naučna knjiga
Knežević-Pogančev, M. (2011) Juvenilna miastenija. Medicinski pregled, vol. 64, br. 5-6, str. 295-298
Mete, O., Lopes, M. (2017) Overview of the 2017 WHO Classification of Pituitary Tumors. Endocr Pathol, 28(3): 228-243
Ntali, G., Wass, J.A. (2018) Epidemiology, Clinical Presentation and Diagnosis of Non-functioning Pituitary Adenomas. Pituitary, 21(2): 111-118
Pajić, D. (2007) Anatomija oka sa prilogom iz područja neurooftalmologije. Beograd: Krug Commece
Purvin, V., Kawasaki, A. (2009) Optic Perineuritis Secondary to Wegener's Granulomatosis. Clin Exp Ophthalmol, 37(7): 712-717
Rootman, J. (2003) Diseases of the Orbit: A Multidisciplinary Approach. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins
Talan-Hranilović, J., Tomas, D. (2004) Tumori i pseudotumori orbite. Acta Clinica Croatica, 43(2): 155-163
Topić, B., Mavija, M. (2017) Bilateralni sklerozirajući pseudotumor orbite kod odraslih - case report. u: Zbornik radova ll Kongres Republike Srpske sa međunarodnim učešćem, Banja Luka, 204-204
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: originalan članak
DOI: 10.5937/abc2101007R
primljen: 16.07.2021.
revidiran: 18.11.2021.
prihvaćen: 10.01.2022.
objavljen u SCIndeksu: 10.03.2022.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Medicinski pregled (2012)
Rezultati dekompresije orbite kod Gravesove orbitopatije
Knežević Miroslav, i dr.

Vojnosanitetski pregled (2021)
Optički neuritis kod tinejdžerke sa granulomatozom sa poliangiitisom
Bokonjić Dejan, i dr.

Timočki medicinski glasnik (2021)
Ultrazvučne karakteristike čvorova u štitastoj žlezdi
Aleksić Aleksandar, i dr.