Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 7 od 12  
Back povratak na rezultate
Numeričko i eksperimentalno ispitivanje strujanja oko osnosimetričnog modela
Vojnotehnički institut - VTI, Beograd
Ključne reči: aerotunel; aerodinamičke sile i momenti; osnosimetrični model; granični sloj; vizualizacija strujanja; numerička simulacija
Sažetak
Ispitivanje strujanja oko osnosimetričnog modela je sprovedeno u aerotunelu za Mahov broj M ∞ = 0.3. Aerodinamičke sile i momenti su mereni šestokomponentnom unutrašnjom aerovagom. Vizualizacija strujanja u graničnom sloju je izvršena pomoću uljanih premaza. Osnovni cilj ispitivanja je bio da obezbedi validne eksperimentalne rezultate pomoću kojih će se vršiti analiza pouzdanosti numeričkih rezultata. Koeficijent otpora, koeficijent uzgona i strujne linije, dobijene numerički pokazuju odlično slaganje sa eksperimentalnim rezultatima.
Reference
Ferziger, J.H., Perić, M. (1997) Computational methods for fluid dynamics. Berlin, itd: Springer Verlag
Matić, D. (2005) Numerical flow simulation around rotational model. Belgrade: MTI
Merzkirch, W.F. (1977) Flow visualization. New York: Academic Press
Pagendarm, H.G., Post, F.H. (1995) Comparative visualization: Approaches and examples. u: Gobel M., Muller H., Urban B. [ur.] Visualization in Scientific Computing, Berlin, itd: Springer Verlag, str. 95-108
Ristic, S. (1999) The survey of the flow visualization methods in the wind tunnels. Belgrade: MTI
Ristić, S., Matić, D., Vitić, A. (2004) Visualization and numerical simulation of the flow around the nose of the torpedo model. u: Proceedings of HIPNEF, University of Nis, str. 267-273
Ristić, S., Vitić, A., Anastasijević, Z., Vuković, Đ. (2004) Istraživanje uticaja držača na aerodinamičke karakteristike modela torpeda u aerotunelu T-38. Scientific Technical Review, vol. 54, br. 1, str. 50-57
Roe, P.L. (1982) Numerical methods in aeronautical fluid dynamics. London: Academic Press
Versteeg, N.K., Malasekera, W. (1996) An Introduction to computational fluid dynamics: The finite volume method. London: Longnman
Vitić, A. (2003) Tests of the model torpedo for mach number M=0,3 in the wind tunnel T 38. Belgrade: MTI, internal report
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.