Metrika

  • citati u SCIndeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:[6]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:86
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:39

Sadržaj

članak: 6 od 25  
Back povratak na rezultate
2018, br. 39, str. 123-138
Efekti promene tržišta radne snage na funkciju ljudskih resursa
aUniversity of Debrecen, Károly Ihrig Doctoral School of Management and Business, Debrecen, Hungary
bNational University of Public Service, Faculty of Science of Public Governance and Administration, Budapest, Hungary
cUniversity of Debrecen, Faculty of Economics and Business, Debrecen, Hungary

e-adresaheder.maria@econ.unideb.hu, szabo.szilvia@uni-nke.hu, dajnoki.krisztina@econ.unideb.hu
Projekat:
Supported by the ÚNKP-17-3. New National Excellence Program of the Ministry of Human Capacities

Sažetak
Naporedo s društvenim i ekonomskim transformacijama, upravljanje ljudskim faktorom u svetu radne snage sve više dobija na značaju. Ljudi kao resurs neophodni su za efikasno upravljanje svakom kompanijom. Okruženje, koje je u stalnom procesu promene, zahteva racionalno upravljanje resursima. Uticaj promena koje su u današnje vreme primetne na tržištu radne snage najjači je u oblasti upravljanja ljudskim resursima. Značaj efikasnog upravljanja radnom snagom je u velikoj meri porastao, što je naglasilo važnost stručnjaka iz oblasti ljudskih resursa i njihovih aktivnosti i zahteva izvesne promene u stavovima. Uticaj globalizacije i nedostatka radne snage i talenta odrazio se i na razvoj funkcije ljudskih resursa. Pored takozvanih konvencionalnih funkcija, koje se pojavljuju svakoj organizaciji bez obzira na njenu veličinu i delatnost, poslednjih decenija se neprestano pojavljuju nova polja aktivnosti, koja reaguju na promene u makro i mikro okruženju. U ovom istraživanju naglašavamo karakteristike i značaj brendiranja i zadržavanja ljudskih resursa, kompetencija, upravljanja znanjem, talentom i tokovima, među ostalim novim trendovima.
Reference
*** (2001) Felnőttképzési törvény. évi CI. Törvény a felnőttképzésről. V. Rész, 29. §, 10. pont, https://mkogy.jogtar.hu/?page=show&docid=a0100101.TV
*** (2002) Key competencies: A developing concept in general compulsory education: The information network on education in Europe. Brussels: Eurydice
Allen, D.G. (2008) Retaining talent: A guide to analyzing and managing employee turnover. Alexandria, USA: SHRM Foundation, 57, https://www.shrm.org/hr-today/trends-and-forecasting/special-reports-and-expert-views/Documents/Retaining-Talent.pdf
Ambler, T., Barrow, S. (1996) The employer brand. Journal of Brand Management, 4(3): 185-206
Ash, R.A., Levine, E.L. (1985) Job applicant training and work experience evaluation: An empirical comparison of four methods. Journal of Applied Psychology, 70(3): 572-576
Bencsik, A., Juhász, T. (2018) Tudásorientált szervezetek értékítélete a bizalom gazdasági hatásairól. Vezetéstudomány / Budapest Management Review, 49(1): 30-39
Berde, Cs., Dajnoki, K. (2007) A humánerőforrás gazdálkodás jelentősége és tevékenység területei. u: Dajnoki K., Berde Cs. [ur.] Humánerőforrás gazdálkodás és vezetés, Budapest: Szaktudás Kiadó Ház Rt, pp. 7-16
Bersin, J. (2008) How talent management changes HR. http://blog.bersin.com/how-talent-management-changes-hr, 01.06.2018
Campion, M. A., Cheraskin, L., Stevens, M. J. (1994) Career-related antecedents and outcomes of job rotation. Academy of Management Journal, 37(6): 1518-1542
Canton, J. (2013) Global futures forecast 2013: The top trends that will shape the coming year. Institute for Global Futures
Csedő, Cs., Frajna, P.A., Horváth, A., Kolbe, T., Kovács, T., Poór, J. (2016) Szakemberhiány és munkaerőmegtartás a kulcsmunkakörökben 2016. Budapest: Kutatásizárójelentés, 25
Dajnoki, K. (2014) Helyet mindenkinek! Fogyatékos, illetve megváltozott munkaképességű munkavállalók HR sajátosságainak feltárása az Észak-alföldi Régióban. u: Közép-Európai Monográfiák, Szeged: Egyesület Közép-Európa Kutatására, 142, No. 12
Deloitte (2017) Rewriting the rules for the digital age 2017: Deloitte global human capital trends. https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/human-capital/hc-2017-global-human-capital-trends-us.pdf, 2017.09.27
Eurostat (2017) Europe 2020 indicators-employment. http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Europe_2020_indicators_-_employment, 01.10.2018
Ferry, K. (2014) Talent management best practice series: Strategic alignment
Figurska, I., Matuska, E. (2013) Employer branding as a human resources management strategy. Human Resource Management & Ergonomics, vol. VII, 2
Ford, J. K., Quiñones, M.A., Sego, D.J., Sorra, J.S. (2006) Factors affecting the opportunity to perform trained tasks on the job. Personnel Psychology, 45(3): 511-527
Gergely, É., Madarász, T., Pierog, A. (2017) A magasszintű teljesítményhez szükséges háttértényezők feltárása hallgatói mintán. Taylor: Gazdálkodásés Szervezéstudományi Folyóirat: A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására Közleményei, IX, évf. 1. sz., (No. 27.), pp. 139-145
Gray, A. (2016) The 10 skills you need to thrive in the fourth industrial revolution. https//www.weforum.org/agenda/2016/01/the-10-skills-you-need-to-thrive-in-the-fourth-industrial-revolution/, 01.06.2018
Gulyás, L. (2005) Folyamatok és tendenciák néhány Európai Uniós ország munkaerőpiacán, 1. rész: A német munkaerőpiac jellemzői 1998-2004. Humánpolitikai Szemle, 3. szám, 84-96
Gulyás, L. (2005) Folyamatok és tendenciák néhány Európai Uniós ország munkaerőpiacán, 2. rész: A francia munkaerőpiac jellemzői 1998-2004. u: Humánpolitikai Szemle, 4 szám, 89-96
Hegedűs, E., Nagy, R. (2017) Nemzetközi munkaadói márkaépítés. u: Kovács K. [ur.] Az Employer Branding helyzete Magyarországon, 59th Georgikon Scientific Conference, BDO Felmérés, https://www.bdorecruitment.hu/BDO/web.nsf/Pub/NHJ1T7.html, pp. 282-292
Hrportal (2017) Milesz a HR kulcsfeladataaz idén?. https://www.hrportal.hu/hr/mi-lesz-a-hr-kulcsfeladata-iden-20170106.html
Hrportal (2018) A megtartáslesz a HR 2018-as kulcsfeladata. https://www.hrportal.hu/hr/a-megtartas-lesz-a-hr-2018-as-kulcsfeladata-20180115.html
Huselid, M.A. (1995) The impact of human resource management practices on turnover, productivity, and corporate financial performance. Academy of Management Journal, 3(38), 635-72
Juhász, Cs. (2016) Elvárások és elégedettség Taylor: Gazdálkodásés Szervezéstudományi. Folyóirat: A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására Közleményei, 24(3), pp. 58-64
Kim, D. (2012) HR branding: How human resources can learn from product and service branding to improve attraction, selection, and retention. Cornell Hospitality Report, 12(14), 6-17
Laakso-Manninen, R., Viitala, R. (2007) Competence management and Human resource development: A theoretical framework for understanding the practices of modern Finnish organisations. http://www.haaga-helia.fi/sites/default/files/Kuvat-ja-liitteet/Palvelut/Julkaisut/hrdweb.pdf, 01.05.2018
Mccall, M.W., Lombardo, M.M., Morrison, A.M. (1988) The lessons of experience. New York: Lexington
Mclagan, P.A. (1998) What is a Competency. Training, June; 58-64
Minchington, B. (2013) The rise of employer brand leadership. Second Ed., Oct., http://www.employerbrandinginternational.com
Mosley, R. (2009) Employer brand: The performance driver no business can ignore. A Shoulders of Giants Publication
Onishuk, E. (2018) How to improve candidate experience. https://resources.workable.com/tutorial/candidate-experience, 01.03.2018
Papp, C.I. (2018) Regional differences in the assessment of the labour market. u: Studies about the perspectives of social sciences, Gödöllő: Szent István University, 36-44
Parry, S.B. (1996) The Quest for Competencies. Training, July; 46-56
Poór, J., Kolbe, T., Kovács, I.É., Sinka, R. (2012) Megtartás - Fluktuáció; Magyarországi vállalatok és intézmények megtartási és fluktuációkezelési gyakorlata: Kutatási zárójelentés. Budapest: Humán Szakemberek Országos Szövetsége, 32
Rothwell, W.J. (2008) Introducing talent management. u: A Dale Carnegie White Paper, https://www.dalecarnegie.co.uk/knowledge_center/white_papers/download/talent_management/, 01.04.2018
Szabó, Sz. (2012) Gyakorlatorientált, kompetenciaalapú oktatása HR jövőjének kulcsa. u: Poór J., Karoliny Mné, Berde Cs., Takács S. [ur.] Átalakulóemberierőforrásmenedzsment, Budapest: CompLexKiadó, 165-177, 534
Taylor, K. (2016) Chick-fil-A is beating every competitor by training workers to say ‘please' and ‘thank you. Business Insider, http://www.businessinsider.com/chick-fil-a-is-the-most-polite-chain-2016-10, October 3
Thomas, A. (2017) 5 things successful companies do to retain top talent. http://www.selectinternational.com/blog/bid/148239/5-things-successful-companies-do-to-retain-top-talent
Veresnésomosi, M. (2013) Teljesítményalapú szervezetalakítás elmélete és módszertana. Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar
Wojtaszczyk, K. (2012) Employer branding czyli zarządzanie marką pracodawcy. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Youndt, M. A., Snell, S. A., Dean, Jr. J. W., Lepak, D. P. (1996) Human resource management, manufacturing strategy, and firm performance. Academy of Management Journal, 39(4): 836-866
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: naučni članak
DOI: 10.5937/AnEkSub1839123H
objavljen u SCIndeksu: 05.10.2018.
Creative Commons License 4.0