Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:12

Sadržaj

članak: 2 od 6  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 4, br. 1, str. 27-37
Budžetski sistem i normativno uređenje finansiranja rashoda odbrane
Univerzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd, Srbija
Projekat:
Ovaj članak je proistekao iz istraživačkog rada u okviru projekta: Razvoj finansijske službe Vojske Srbije od 1985. do 2015. godine, koji se finansira sredstvima Ministarstva odbrane Republike Srbije. Projekat se vodi pod evidencionim brojem VA-DH5/17-19

Sažetak
Budžetom se određuje koliko će sredstava i na koje aktivnosti biti potrošeno, odnosno koje će javne potrebe i u kojoj meri biti zadovoljene. Pravilno sačinjen i izvršen budžet daje građanima odgovore na pitanja: Gde se troši njihov novac? Ko će od toga imati korist? Koliko ih to košta?.... Odgovori na ova i druga pitanja u vezi sa budžetom Republike Srbije nisu u godinama iza nas bili dokučivi i precizni. Transparentnost budžeta, kao i zainteresovanost građana za navedena pitanja bila je mala.
Reference
Brümmerhoff, D. (2000) Javne financije. Zagreb: MATE
Grgić, R. (2010) Menadžment javnih finansija. Beograd: Panevropski univerzitet Apeiron
Ivaniš, M. (2006) Osnovi finansija. Beograd: Univerzitet Singidunum
Jakšić, M. (2016) Osnovi makroekonomije. Beograd: Ekonomski fakultet
Jelčić, B. (1990) Nauka o finansijama i finansijskoj praksi. Zagreb: Narodne novine
Jovanović, P. (2006) Upravljanje investicijama. Beograd: Grafoslog
Ognjanović, V. (2004) Javne finansije. Beograd: Vojnoizdavački zavod
Radičić, M., Raičević, B. (2011) Javne finansije - teorija i praksa. Subotica: Ekonomski fakultet, drugo izdanje
Raičević, B.B. (2005) Javne finansije. Beograd: Ekonomski fakultet
Stakić, B., Barać, S. (2012) Međunarodne finansije. Beograd: Univerzitet Singidunum
Stakić, B., Barać, S. (2008) Javne finansije. Beograd: Univerzitet Singidunum
Stiglic, DŽ.E. (2008) Ekonomija javnog sektora. Beograd: Ekonomski fakultet
Suša, B. (2009) Menadžment ljudskih resursa. Novi Sad: CEKOM books d.o.o
Trandafilović, S. (2013) Finansiranje sistema odbrane i programsko budžetiranje. Beograd: Medija centar Odbrana
Žugić, R. (2008) Vodič kroz budžet - finansijski plan odbrane. Beograd: Vojnoizdavački zavod
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/Oditor1801027M
objavljen u SCIndeksu: 19.07.2018.

Povezani članci

Nema povezanih članaka