Metrika

  • citati u SCIndeksu: [14]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 5 od 6  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 59, br. 1, str. 63-71
Uticaj organizacionih propusta na relevantnost konsolidovanog budžeta
aUniverzitet za poslovne studiјe, Banja Luka, Republika Srpska, BiH
bUniverzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd, Srbija
cTermoelektrana 'Nikola Tesla' A, Obrenovac

e-adresadrimilojevic@gmail.com, milan_mih83@yahoo.com, marko_cvijanovic@yahoo.com
Sažetak
Finansijski koncept konsolidovanog računa trezora podrazumeva objedinjavanje elementarnih činilaca poslovnog sistema budžetskih korisnika kao i drugih korisnika javnih sredstava. U ovako uspostavljenom sistemu relevantnost organizacione strukture uslovljava sistemski pristup zadovoljavanja zahteva potpunosti. Normativna neusaglašenost sa faktičkim stanjem organizacije budžetskog sistema uslovljava nepotpuno finansijsko obuhvatanje budžetskih pozicija i neusklađenost faktičkog sa knjigovodstvenim stanjem.
Za ovaj članak postoji povezani rad (ispravka, opoziv ili komentar) koji je dostupan ovde.
Reference
*** (2005-2009) Zakon o javnom dugu. Službeni glasnik RS, br. 61/2005, br. 107/2009
*** (2008) Zakon o javnim nabavkama. Službeni glasnik RS, br. 116
*** (2009-2010) Zakon o budžetskom sistemu. Službeni glasnik RS, br. 54/2009, 73/2010, 101/2010
*** (2003-2006) Uredba o budžetskom računovodstvu. Službeni glasnik RS, br. 125/2003, br. 12/2006
*** (2010) Uredba o primeni Međunarodnih računovodstvenih standarda za javni sektor. Službeni glasnik RS, br. 49
*** (2006-2009) Zakon o računovodstvu i reviziji. Službeni glasnik RS, br. 46/2006, br. 111/2009
Bacoc, H., Jason, L. (2004) Modern budgetary system. Irwin: McGraw-Hill
Berber, N. (2009) Uticaj troškova i prihoda na dobit u konditorskoj industriji. Ekonomika poljoprivrede, vol. 56, br. 4, str. 627-640
Đorđević, D. (2007) Mikroekonomija - savremen pristup. Novi Sad: Privredna akademija
Milojević, I.M., Jovićević, P., Kostić, R., Marković, D. (2007) Osnove budžetskog računovodstva. Beograd: Univerzitet 'Braća Karić'
Miloševic, G., Kulic, M. (2011) Teorijske osnove i praktična iskustva prevaljivanja poreza sa osvrtom na poljoprivredu. Ekonomika poljoprivrede, vol. 58, br. 2, str. 281-297
Raičević, B. (2006) Javne finansije. Beograd: Ekonomski fakultet, Centar za izdavačku delatnost
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.

Povezani članci

Nema povezanih članaka