Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 7 od 69  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 9, br. 2, str. 114-125
Budžetiranje zasnovano na performansama kao instrument finansijskog oporavka lokalnih samouprava Republike Srbije
Mozzart d.o.o, Beograd

e-adresamarijanikod@yahoo.com
Sažetak
Poslednjih decenija sve je veći pritisak javnosti da se budžetska sredstva troše efektivno i efikasno, ali i odgovorno i transparentno. U radu je opisano budžetiranje zasnovano na performansama (engl. Performance - Based Budgeting, u daljem tekstu PBB), kao model budžetiranja koji je u mogućnosti da uspešno odgovori na ove zahteve. Cilj rada je da opiše specifičnosti ovog modela i da ukaže na moguće pozitivne efekte njegove primene na nivou lokalnih samouprava Republike Srbije. Lokalne samouprave Republike Srbije susreću se sa problemima neuređenosti javnih finansija koji su, između ostalog, posledica neadekvatnog budžetskog sistema. Ovi problemi doveli su do niske investicione aktivnosti, previsoke tekuće potrošnje i ogromnih dugova lokalnih samouprava, koji se neredovno izmiruju. Kao moguće rešenje za ove probleme predlaže se primena PBB modela, čime bi se postavila kredibilna budžetska ograničenja u skladu sa performansama, poboljšala transparentnost izveštavanja, uspostavio adekvatan sistem kontrole trošenja budžetskih sredstava, kao i sistem merenja ostvarenih rezultata.
Reference
Axelrod, D. (1995) Budgeting for modern government. New York: St. Martin's Press
Dimitrijević, M. (2016) Budžetiranje prema učinku kao najviši stadijum razvoja budžetskog sistema. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, vol. 55, br. 73, str. 87-103
Gilmour, J.B., Lewis, D.E. (2006) Does performance budgeting work?: An examination of the office of management and budget's PART scores. Public Administration Review, 66(5), 742-752
Gorčić, J. (2013) Fiskalni federalizam, lokalna samouprava i budžetske politike. Beograd: Evropski centar za mir i razvoj - Univerzitet za mir Ujedinjenih nacija
Miller, G.J., Hifdreth, W.B., Rabin, J. (2001) Performance based budgeting. Rutgers University
Rivenbark, W.C. (2004) Defining performance budgeting for local government. Popular Goverment, 27-36
Robinson, M., Last, D. (2009) A basic model of performance-based budgeting. International Monetary Fund, Fiscal Affairs Department
Shah, A., Shen, C. (2007) A primer on performance budgeting. u: Shah Anwar [ur.] Budgeting and budgetary institutions, Washington, DC: The International Bank for Reconstruction and Development, 137-178
Vujović, D. (2012) Studija o delotvornom korišćenju indikatora performansi u procesu izrade budžeta i planova u javnom sektoru - kreiranje indikatora performansi u cilju unapređenja učinaka programskih budžeta u Srbiji. Beograd: USAID projekat za bolje uslove poslovanja
Vukadinović, P., Kostić, M., Knežević, G. (2014) Budžetiranje u preduzećima - dodatni posao i izdatak ili 'ključ 'opstanka preduzeća. Finiz, 40-42
Young, B.R.D. (2003) Performance-based budget systems. Usc Institute for Public Service and Policy Research, Public Policy & Practice, 11-24
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/Civitas1902114N
objavljen u SCIndeksu: 24.03.2020.

Povezani članci

Nema povezanih članaka