Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
Primena netipičnog električnog voda u sistemu za zaštitu od provale
aNikola Tesla School of Electrical Engineering, Nis
bUniverzitet u Nišu, Fakultet zaštite na radu, Srbija

e-adresamilan.jvtc@gmail.com
Ključne reči: netipični električni vod; koaksijalni kabl; provala
Sažetak
Sistemi za zaštitu od požara i provale su sistemi koji predstavljaju kombinaciju najnaprednijih električnih, mehaničkih, hidrauličnih i optičkih rešenja u cilju zaštite ljudskih života, radne i životne sredine kao i materijalnih dobara. Osnovne komponente ovih sistema su detektori. Detektori mogu biti različitih vrsta, u zavisnosti od praktičnih rešenja, cena i ostalih tehničkih karakteristika. Kao detektori se mogu upotrebiti i različite vrste netipičnih električnih vodova, kao što su koaksijalni kablovi ili specijalno konstruisani kablovi u zavisnosti od namene. Promena nekog od parametara pomenutih detektora, kao što su kapacitivnost, impedansa, otpornost ili slično u odnosu na temperaturu, pritisak, torziju ili neki drugi poremećaj može se iskoristiti za detekciju provale ili požara. Ovaj rad predstavlja mali deo istraživanja u okviru doktorske disertacije 'Zaštita od požara i provale primenom netipičnih električnih vodova", odobrenog od strane Univerziteta u Nišu, sa evidencijskim brojem 8/20-01-003/11-019.
Reference
*** (2010) EMF-823 electromagnetic field radiation tester manual
Blagojević, M. (2011) Alarmni sistemi. Niš: Fakultet zaštite na radu
Đukić, P. (2004) Senzori i mjerni pretvarači. Split
EBI Comunications TX 6000 tdr cable fault locator, operating instruction. Essex, UK
Holding Industrija kablova adJagodina (2009) Katalog kablova
Jevtic, R.B., Blagojevic, M.D. (2011) Linear fire detection with distance determination using coaxial cables. u: 19thTelecommunications Forum (TELFOR) Proceedings of Papers
Jevtić, R., Ničković, J., Jevtić, D. (2010) Primena promene kapacitivnosti koaksijalnog kabla u sistemima za zaštitu od provale. u: Etran conference (LIV), Donji Milanovac
Kostić, V., Kostić, L. (1987) Hemijsko-tehnološki leksikon. Beograd: Rad
Popović, M. (2001) Laboratorijski praktikum iz elektrometrologije. Beograd: Viša Elektrotehnička škola
Popović, V.S. (1967) Merenja u telekomunikacijama i elektronici. Beograd: Građevinska knjiga
Stanković, D. (1997) Fizičko tehnička merenja - senzori. Beograd: Univerzitet u Beogradu
Toš, Z., Felja, I. (2001) Mijerenja na telekomunikacionim kabelima. Zagreb
Živković, D. (1999) Mijerni postupci s kabelskim mijernim kolima. Osijek: Hrvatska elektroprivreda d.d
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 10.02.2014.

Povezani članci

Nema povezanih članaka