Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:18
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:13

Sadržaj

članak: 7 od 28  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 9, br. 18, str. 97-109
Upravljanje poslovnim performansama kroz prizmu softverskih platformi
Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru

e-adresan.azemovic@yahoo.com
Ključne reči: upravljanje; poslovni procesi; poslovne performanse; softverske platforme
Sažetak
U informacionom dobu, organizacije se usredsređuju na integrisan poslovni proces, za razliku od ranije specijalizovanih funkcionalnih umeća. Globalizacija je izbrisala granice, tako da se danas preduzeća nalaze na tržištu sa najboljim svetskim kompanijama. Uzevši u obzir razvoj upravljanja performansama i sve složeniju strukturu i količinu podataka, poslovanje privrednih subjekata, bez podrške informacionih tehnologija (IT) je prosto nezamislivo. Ta nova paradigma je poznata kao treća generacija platformi informacionih tehnologija "3rd Platform IT". Ona se temelji na "cloud", mobilnim, društvenim i Big Data tehnologijama. To će omogućiti sve važne digitalne transformacije, evolucije i proširenje industrije u narednom periodu. Budućnost organizacija zavisi od sposobnosti da se ovlada trećom generacijom platformi informacionih tehnologija i da se upotrebe u svoju korist. U radu će biti prezentovane neke od softverskih platformi, koje se tiču sistema podrške strategijskom upravljanju, sistema podrške budžetiranju, sistema podrške upravljanju performansama kao i sistema podrške upravljanju performansama timova i individua.
Reference
Armstrong, M. (2016) Performance Management: Key Strategies and Practical Guidelines. London: Kogan Page
Cokins, G. (2004) Performance management: Finding the missing pieces (to close the intelligence gap). Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc
Gens, F. (2013) The 3rd Platform: Enabling Digital Transformation. Tata Consultancy Services (TCS)-Digital Software & Solutions Group, White paper, www.idc.com
Jensen, C.T., Cline, O., Owen, M. (2015) Combining Business Process Management and Enterprise Architecture for Better Business Outcomes. ibm.com/redbooks
Panda, S., Rath, S.K. (2015) Investigating the relationship between IT capability and Organizational Performance: An Empirical evidence from Indian Banking Units. International Journal of Management Science and Information Technology (IJMSIT), Issue 17
Pešalj, B. (2006) Merenje performansi preduzeća - tradicionalni i savremeni sistemi. Beograd: Ekonomski fakultet-Centar za izdavačku delatnost
Prasad, A., Green, P. (2015) Organizational Competencies and Dynamic Accounting Information System Capability: Impact on AIS Processes and Firm Performance. Journal of Information Systems, Vol. 29, No. 3
Stainer, L. (2006) Performance management and corporate social responsibility: The strategic connection. Strategic Change, 15(5): 253-264
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/EkoIzazov2018097A
primljen: 17.12.2020.
prihvaćen: 30.12.2020.
objavljen u SCIndeksu: 06.03.2021.