Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 8  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 40, br. 1, str. 87-102
Upravljanje rizikom poslovanja zdravstvenih organizacija čije se poslovanje finansira iz budžetskih sredstava
aUniverzitet u Nišu, Ekonomski fakultet, Srbija
bCompany Paragraf, Belgrade

e-adresablagoje.novicevic@eknfak.ni.ac.rs
Sažetak
U uslovima savremenog poslovanja, u kojima kao deo javnog sektora posluju i zdravstvene organizacije, sve više se javlja potreba menadžmenta ovih entiteta da se posebno usredsrede na politiku upravljanja rizikom kao načinom osmišljenog, blagovremenog i odgovornog reagovanja na eventualne opasnosti i izazove radi izvršenja poverenih javnih ovlašćenja i zadovoljenja opštih interesa. Upravljanje rizikom podrazumeva identifikovanje, praćenje i kontrolu ispoljavanja dejstva potencijalnih opasnosti koje mogu negativno uticati na stabilnost (kontinuitet) javnog delovanja i/ili efikasnu realizaciju ciljne funkcije zdravstvene organizacije, kao i na usvajanje alternativnih rešenja kojim će se izbeći ili neutralisati njihov nepovoljan uticaj. Dominantnost neprofitnih, u odnosu na profitne ciljeve poslovanja, gde su prioriteti stabilnost poslovnog delovanja, odgovorna i racionalna potrošnja ograničenih (po pravilu uvek nedovoljnih javnih sredstava), kao i efikasno zadovoljenje javnih potreba iz oblasti zdravlja, jasno ukazuje da upravljanje rizikom zdravstvenih entiteta zahteva drugačiju orijentaciju u odnosu na tržišno orijentisane entitete. Drugim rečima, upravljanje rizikom zdravstvenih organizacija zahteva bitno izmenjen način definisanja, tumačenja i merenja faktora rizika, kao i promenu načina i mogućnosti, odnosno ograničenja reagovanja na izabrane faktore i/ili obeležja rizičnosti. Doda li se tome specifičnost učinka u zdravstvu, u smislu njegovog značaja, nemerljivosti, načina ispoljavanja, posledica koje mogu nastati i sl., upravljanje rizikom ostvarenja učinaka postaje vrlo kompleksan problem jer treba ostvariti ciljeve ne samo zdravstvenih organizacija već i izvršiti aktivnost od javnog interesa koje joj je poverila država.

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 30.12.2016.

Povezani članci

Nema povezanih članaka