Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 6 od 8  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 8, br. 2, str. 97-102
Promene poslovnog dobitka u odnosu na promene prihoda u hotelijerstvu
Univerzitet Singidunum, Fakultet za turistički i hotelijerski menadžment, Beograd, Srbija

e-adresascerovic@singidunum.ac.rs
Ključne reči: poslovni rizik; leveridž; prelomna tačka rentabiliteta; stepen poslovnog leveridža
Sažetak
Poslovni rizik je određen konstantnom prisutnošću neizvesnosti u pogledu očekivanog rezultata poslovanja. Metod kojim se meri i kvantitativno izražava rizik poslovanja naziva se leveridž. Poslovni leveridž u hotelijerstvu pokazuje promene poslovnog dobitka u odnosu na promene prihoda tj., na nivo obima pruženih usluga hotelskog preduzeća.
Reference
Barjaktarović, L., Ječmenica, D. (2010) Upravljanje rizikom u srpskim osiguravajućim kompanijama. Singidunum revija, 7(2): 19-27
Čačić, K. (2008) Očekivane tendencije u hotelijerstvu Srbije. Singidunum revija, 5, 1, 126-130
Čačić, K. (2010) Poslovanje hotelskih preduzeća. Beograd: Univerzitet Singidunum
Čačić, K.T. (1998) Poslovanje preduzeća u turizmu. Beograd: Ekonomski fakultet
Gajić-Arsenijević, T. (2011) Instrumenti finansijske analize hotelskog poslovanja. Singidunum revija, vol. 8, br. 1, str. 327-337
Hrustić, H. (2007) Finansijski menadžment i upravljačko računovodstvo. Novi Sad
Ivaniš, M., Nešić, S. (2011) Poslovne finansije. Beograd: Univerzitet Singidunum
Knežević, G. (2010) Analiza finansijskih izveštaja. Beograd: Univerzitet Singidunum
Krasulja, D., Ivanišević, M. (2007) Poslovne finansije. Beograd: Ekonomski fakultet, 10. izdanje
Mašić, B. (2009) Strategijski menadžment. Beograd: Univerzitet Singidunum
Nikolić, D. (2007) Upravljanje finansijskim poslovanjem i politika cena u hotelijerstvu i turizmu. Beograd: Fakultet za turistički i hotelijerski menadžment
Stevanović, N.Đ., Malinić, D., Milićević, V. (2007) Upravljačko računovodstvo. Beograd: Ekonomski fakultet, 6. izdanje
Stojilković, M., Krstić, J. (2000) Finansijska analiza - teorijsko-metodološke osnove. Niš: Ekonomski fakultet
van Horne, J.C., Wachowicz, J.M.J.R. (2007) Osnovi finansijskog menadžmenta. Beograd: Data status
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 30.03.2012.

Povezani članci

Nema povezanih članaka