Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 8 od 8  
Back povratak na rezultate
Uticaj menadžmenta na upravljanje rizicima i svetska ekonomska kriza
aUniverzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment - FIMEK, Srbija
bTrayal-korporacija, Beograd

e-adresaslobodandjurovic286@gmail.com
Sažetak
Cilj ovog rada je da ukaže na značaj uticaja menadžmenta na planiranje rizika u toku svog poslovanja, iz svojih poslovnih aktivnosti a u funkciji relativizacije i zaštite koji nastaje u bankarskom poslovanju. U radu se ukazuje na: uticaj menadžmenta na planiranje i upravljanje rizicima, primena određenih tehnika i metoda, međunarodne institucije za upravljanje rizikom, oblici rizika i rizik bezbednosti. Pored toga, u merenju rizika, ako menadžer odluči da primeni savremen, mnogo strožiji naučni pristup analize rizika, mora da ide mnogo dalje od prostog pogađanja i mora da planira vrednosti svake stavke, kao i ukupne vrednosti za koje misli da su moguće u tom poslu. Loše planiranje i predviđanje rizika izazvalo je svetsku ekonomsku krizu, a pojedini ekonomski analitičari povezuju njen početak sa velikom trgovinom nekretnina u SAD, jer su banke odobravale visokorizične kredite osobama koje kasnije nisu bile u mogućnosti da otplaćuju svoje obaveze. Svetska ekonomska kriza traje već godinama, a kulminirala je u drugoj polovini 2008. godine, kada je došlo do nezadrživog pada cena hartije od vrednosti na svetskim berzama.
Reference
*** (2008) Bask Committee on Ranking Soperisio H. Risk and Management. New York
*** (2004) Modernising Company Law and Enhancing Corporate Governance. London
Armistead, C. (2004) The Future Management. New York: Grainfeld University
Bjelica, V. (2008) Bankarstvo. Novi Sad: Stylos
Damjanović, M.D. (1990) Menadžerska revolucija - stanje i perspektiva teorije organizacije i teorije upravljanja. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
de Cenco, R. (1999) Management. New York: John Wiley & Sons
Đurović, S., i dr. (2009) Bankarstvo, bankarski poslovi i platni promet. Novi Sad
Greenwood, J., Pyper, R., Wilson, D. (2004) New Public Management and Administration in Britain. London, New York
Jobber, D. (1995) Principles and practice of management. London
Ridley, F.F. (2002) New Basel Management - Review. Basel
Rodman, C., Hodgetts (2005) Management. London
Samjuelson, P. (1970) Global economic. New York
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 08.04.2011.

Povezani članci

Nema povezanih članaka