Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 3  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 69, br. 3, str. 253-260
Sorpcija jona kadmijuma iz slanih voda na Fe(III)-zeolitu
aUniverzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet
bUniverzitet u Beogradu, Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju - IHTM

e-adresaradaab@tmf.bg.ac.rs
Projekat:
Sinteza, razvoj tehnologija dobijanja i primena nanostrukturnih multifunkcionalnih materijala definisanih svojstava (MPNTR - 45019)

Ključne reči: sorpcija; kadmijum jon; Fe(III)-zeolit; morska voda; modelovanje
Sažetak
U ovom radu je ispitivana sorpcija Cd2+ iz prirodne morske vode, laboratorijski pripremljene morske vode, destilovane vode i rastvora NaCl, iste jonske jačine kao morska voda, na zeolitu modifikovanom gvožđe(III)-oksidom. Pokazano je da sorpcija zavisi od vremena, početne koncentracije Cd2+ i pH vrednosti. Sorpcioni kapacitet Fe(III)-zeolita za Cd2+ pri početnoj pH 7 opada u sledećem nizu: destilovana voda > NaCl rastvor > laboratorijski pripremljena morska voda > prirodna morska voda. Modelovanje rezultata ispitivanja sorpcije u ravnotežnim uslovima je pokazalo da se adsorpcija iz destilovane vode može opisati Langmirovim modelom, što ukazuje na homogenu sorpciju i formiranje monosloja na površini Fe(III)-zeolita. Rezultati sorpcije iz slanih voda se bolje opisuju Frojndlihovim nego Langmirovim modelom, što ukazuje na višeslojnu sorpciju na heterogenoj površini sorbenta. Vrednosti Frojndlihovog parametra n pokazuju da je sorpcija Cd2+ na Fe(III)-zeolitu favorizovan proces i da su veze između Cd2+ i površine Fe(III)-zeolita jače u NaCl rastvoru nego u prirodnoj i laboratorijski pripremljenoj morskoj vodi. Kinetička analiza sorpcije je pokazala da se mehanizam sorpcije iz prirodne morske vode razlikuje od mehanizma sorpcije iz ostalih ispitivanih tipova vode. Kinetički model unutarčestične difuzije je pokazao da i difuzija kroz granični sloj i unutarčestična difuzija određuju brzinu sorpcije. Difuzija kroz granični sloj je u većoj meri zastupljena kod sorpcije iz morske vode nego u slučaju sorpcije iz drugih ispitivanih tipova vode.

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: naučni članak
DOI: 10.2298/HEMIND140122038A
objavljen u SCIndeksu: 13.01.2016.

Povezani članci

Nema povezanih članaka