Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 3 od 3  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 63, br. 1, str. 41-46
Vlakna konoplje (Cannabis sativa) kao biosorbenti i sirovine za proizvodnju ugljeničnih sorbenata
aUniverzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet
bUniverzitet u Beogradu, Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd-Vinča
Sažetak
Kratka i zamršena vlakna konoplje, dobijena kao otpad u tekstilnoj industriji, korišćena su kao biosorbenti i jeftina sirovina za proizvodnju ugljeničnih sorbenata. Hemijsko modifikovanje vlakana konoplje izvršeno je u cilju poboljšanja sorpcionih svojstava biosorbenta, i optimizacije hemijskog sastava i strukture prekursora za dobijanje efikasnih ugljeničnih sorbenata. Karakterizacija biosorbenata i ugljeničnih sorbenata izvršena je određivanjem specifične površine i količine funkcionalnih grupaprisutnih na njihovojpovršini, kao i određivanjem pH vrednosti tačke nultog naelektrisanja. Efikasnost dobijenih sorbenata ispitana je adsorpci- jom jona kadmijuma iz vodenog rastvora. Vrednosti dobijene ispitivanjem kinetike adsorpcije jona kadmijuma, kao i vrednosti ravnotežnih sorpcionih kapaciteta, biće iskorišćeni u svrhu razvoja filtera za prečišćavanje otpadnih voda, na bazi hemijski modifikovanih i karbonizovanih vlakana konoplje.

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 11.06.2016.

Povezani članci

Nema povezanih članaka