Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:23
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:18

Sadržaj

članak: 10 od 28  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 15, br. 2, str. 34-40
Kardiopulmonalno-cerebralna reanimacija u slučaju srčanog zastoja na terenu u prisustvu ekipe Službe hitne medicinske pomoći - prikaz slučaja
Dom zdravlja Valjevo, Služba hitne medicinske pomoći, Valjevo

e-adresadrlylyana@gmail.com
Sažetak
Uvod: Kardiopulmonalno -cerebralna reanimacija (KPCR)- predstavlja jasno određene postupke i primenu određenih lekova sa ciljem da se kod osobe sa srčanim zastojem omogući oksigenacija tkiva, uspostavi spontana cirkulacija i izvrši restitucija cerebralne funkcije i ostalih vitalnih sistema u organizmu.Srčani zastoj je nagao i neočekivani prestanak cirkulacije krvi izazvan funkcionalnim prestankom rada srca-prekid mehaničke aktivnosti srca i nesposobnost da ispumpa dovoljno krvi da bi se održala adekvatna perfuzija i ishrana mozga. Cilj rada: Da se prikažu mere KPCR prehospitalno na mestu nastanka događaja, neophodnost blagovremenog i adekvatnog započinjanja KPCR.Da se utvrdi prehospitalno preživljavanje pacijenata kod kojih su ekipe hitne medicinske pomoći preduzele mere KPCR, kada se iznenadni srčani zastoj desio u prisuslvu ekipe HMP. Materijal i metode: Deskriptivni prikaz podataka dispečerski protokol, lekarski protokol i smernice ERC iz 2010. godine, otpustna lista pacijentkinje. Prikaz slučaja: U 7,03h dispečer prima poziv da je ženska osoba starosti 73 godine izgubila svest. U roku od dva minuta ekipa krece na lice mesta po protokolu za prvi red hitnosti. Nakon 4 minuta ekipa se nalazi na prijavljenoj adresi.Sin daje podatak da je pacijentkinja kratkotrajno izgubila svest ali da se trenutno dobro oseća. Pacijentkinja zatečena svesna orijentisana, eupnoična u sedećem položaju na krevetu. Pri pregledu konstatovan normalan disajni sum, sinusnu bradikardija 40 otkucaja u minutu i TA 160/80mmHg. U toku pripreme za snimanje EKG zapisa urađena pulsna oksimetrija koja pokazuje SaO2 93%. U tom momentu pacijentkinja gubi svest, prestaje da diše, puls nije bio palpabilan. Postavljena je u ležeci položaj na pod uz pomoć ostalih članova tima i započeta je spoljašnja masaža srca.Obezbeđen je venski put. Na monitoru defibrilatora registrovana VF. Pacijentkinja defibrilirana bifaznim defibrilatorom energije 200J. Na monitoru registrovana tahiaritmija oko 100/min. Pri uvodjenju laringoskopa radi uspostavljanja disajnog puta pacijentkinja pravi jednu spontanu respiraciju. Nastavlja da diše spontano oko 10 respiracija/min. Nad karotidama se palpira puls. Preduzimaju se mere za hitan transport na Prijemno odeljenje valjevske bolnice.U sanitetskom vozilu uključen je infuzioni rastvor 0.9% NaCl 500ml i kiseonik na masku 8 l/min. Pacijentkina dolazi svesti u toku transporta. Stabilnih vitalnih parametara primljena u koronarnu jedinicu valjevske bolnice. Zaključak: Za uspešnost KPCR neophodno je u što kraćem vremenskom intervalu od nastanka cardiac aresta zapoceti mere reanimacije radi očuvanja cerebralne funkcije i ostalih vitalnih sistema u organizmu.

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: originalan članak
objavljen u SCIndeksu: 06.02.2016.

Povezani članci

Nema povezanih članaka