Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:101
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:97

Sadržaj

članak: 6 od 10  
Back povratak na rezultate
2013, br. 3-4, str. 129-147
Izveštavanje o tokovima gotovine
aUniverzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Ekonomski fakultet
bTelekom Srbija a.d., Beograd

e-adresamilospavlovic84@hotmail.com
Sažetak
Tokovi gotovine predstavljaju "krvotok" preduzeća bez čijeg stalnog protoka preduzeće ne bi moglo da funkcioniše. Izveštaj o tokovima gotovine je zakonom propisan finansijski izveštaj koji zainteresovanim korisnicima pruža informacije o prilivima i odlivima gotovine po osnovu poslovnih, investicionih i aktivnosti finansiranja u toku obračunskog perioda. U radu će biti reči o nastanku i značaju Izveštaja o tokovima gotovine, definisaćemo osnovne kategorije ovog izveštaja, izvršiti klasifikaciju tokova gotovine po osnovu tri grupe aktivnosti i prikazati metodologiju sastavljanja ovog izveštaja u skladu sa MRS 7.
Reference
Delaney, R.P., Nach, R., Epstein, J.B., Susan, W.B. (2003) GAAP: Interpretation and Application of Generally Accepted Accounting Principles. London: John Willey & Sons Inc
Đukić, T.D. (2005) Bilans tokova gotovine kao instrument upravljanja likvidnošću preduzeća. Niš: Ekonomski fakultet, doktorska disertacija
FASB Original pronouncements accounting standards. u: SFAS No95, Illinois, Bolumr I
FASB (1987) Statement of Financial Accounting Standards No 95: Statement of cash flows
Horngren, C.T., Harrison, W.T., Bamber, L.S. (2002) Accounting. Englewood Cliffs, NJ, itd: Prentice Hall
Kimmel, P.D., Weygandt, J.J., Kieso, D.E. (2011) Financial accounting. Hoboken (NJ): John Wiley and Sons, 6th
Kintzele, P.E. (1990) Implementing SFAS95: Statement of cash flows. C.P.A. journal, 02, The New York State Society of CPAs, New York
Knežević, G. (2009) Analiza finansijskih izveštaja. Beograd: Univerzitet Singidunum, drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje
Libby, R., Libby, A.P., Daniel, S.G. (2011) Financial accounting. Whitby: McGraw-Hill, 7th ed
Meigs, R., Meigs, W. (1999) Računovodstvo - temelj poslovnog odlučivanja. Zagreb: Mate
Stevanović, N. (2006) Upravljačko računovodstvo. Beograd: CID Ekonomskog fakulteta
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/skolbiz1304129P
objavljen u SCIndeksu: 14.03.2014.
metod recenzije: dvostruko anoniman