Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 9 od 10  
Back povratak na rezultate
2012, br. 27, str. 31-42
Analiza uticaja motiva merdžera i akvizicija kompanije na utvrđivanje njihove cene na primeru T-XT grupe
Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Subotica

e-adresajelenadj@ef.uns.ac.rs, nadam@ef.uns.ac.rs
Ključne reči: akvizicije; novčani tokovi; sinergija; EBIT; cena
Sažetak
Analiza uticaja motiva merdžera i akvizicija kompanije predstavlja jedan od najbitnijih elemenata prilikom utvrđivanja cene koju preduzeće ponuđač treba da plati akcionarima ciljne kompanije, jer cena pored procene vrednosti slobodnih novčanih tokova ciljnog preduzeća treba da sadrži i procenjenu vrednost poslovne i finansijske sinergije, bilo da su one ostvarene kroz smanjenje troškova, poreske uštede, smanjenje finansijskih rashoda ili kroz uštede u smanjenju agencijskih problema (vrednost promene kontrole). Rizik je svakako prisutan iz razloga što je procenu vrednosti motiva potrebno obaviti pre izvršene akvizicije, a efekti od integrisanja kompanija su vidljivi tek kasnije u postakvizicionom periodu. Cilj rada je da prikaže koji su sve to mogući motivi koje preduzeće ponuđač uzima u obzir prilikom definisanja cene akvizicije, zatim da prikaže model koji preduzeće najčešće primenjuje prilikom izračunavanja slobodnih novčanih tokova ciljnog preduzeća, i na kraju da prikaže analizu bilansa uspeha na primeru jednog preduzeća u prvoj godini nakon izvršenog integrisanja.
Reference
Brealey, R.A., Myers, S.S., Marcus, A.J. (2007) Fundamentals of corporate finance. Boston: McGraw-Hill Irwin
Ćirović, M. (2004) Fuzije i akvizicije. Novi Sad-Beograd-Zemun: Prometej
Damodaran, A. (2001) Corporate finance: Theory and practice. New York: John Wiley & Sons
Denčić-Mihajlov, K. (2009) Strategija i taktika preuzimanja preduzeća. Niš: Ekonomski fakultet Univerziteta
Gogan, P.A. (2004) Integracije, akvizicije i restrukturiranje korporacija. Novi Sad: Prometej
Todorović, M. (2010) Poslovno i finansijsko restrukturiranje preduzeća. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.

Povezani članci