Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 4 od 7  
Back povratak na rezultate
2010, br. 24, str. 117-122
Komparativna analiza trgovinskih i proizvođačkih marki na tržištu Srbije
Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Subotica

e-adresavgoran@ef.uns.ac.rs, kzita@ef.uns.ac.rs
Ključne reči: trgovinska marka; cenovno pozicioniranje; kanali marketinga; menadžment kategorijama proizvoda
Sažetak
Konkurencija između proizvođačkih i trgovinskih marki predstavlja jednu od dominantnih karakteristika odnosa u kanalima marketinga. Maloprodajni lanci fokusiraju se na kreiranje trgovinskih marki putem kojih će ostvariti uspešno pozicioniranje svog paketa ponude, uz isticanje sopstvenih konkurentskih prednosti. Trgovinske marke na tržištu Srbije nalaze se u početnoj fazi svog životnog ciklusa. Ovaj rad je usmeren na istraživanje prostorne rasprostranjenosti trgovinskih marki na tržištu Srbije i njihovog cenovnog pozicioniranja.
Reference
*** (2009) Opštine u Srbiji 2008. Beograd: Republički zavod za statistiku Srbije
Barsky, R., Bergen, M., Dutta, S., Levy, D. (2001) What Can the Price Gap Between Branded and Private Label Products Tell Us About Markups?. Michigan: University, Istraživački rad 8426. NBER, SAD. Preuzeto 23. jula 2010. sa sajta
Berges-Sennou, F., Rey, P. (2004) Private Label and the Specific Retailers Role. Toulouse: University, Istraživački rad, Preuzeto 22. jula 2010. sa sajta
Bontemps, C., Orozco, V., Requillart, V. (2008) Private labels, national brands and food prices. Preuzeto 25. jula 2010., http://ideas.repec.org/p/ide/wpaper/5628.html
I.R.I. (2009) The 2009 private label report: Emerging trends and key success factors in private labels. Preuzeto 23. jula 2010. sa sajta http://www.symphonyiri.com/Insights/Reports/2009PrivateLabelReport/tabid/236/Default.aspx
Jap, S. (1995) How consumers evaluate private label brand quality. Stores, 77, (1), RR1-RR4
Lovreta, S., Končar, J., Petković, G. (2009) Kanali marketinga trgovina i ostali kanali. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta
Moner, R., Sempere, J.J., Urbano, A. (2007) Store versus national brands: A product line mix puzzle. University of Valencia, Discussion paper WP-AD 2007-10, 23. jul 2010, http://ideas.repec.org/p/ivi/wpasad/2007-10.html
Nielsen, A.C. (2005) The Power of Private Label 2005: A Review of Growth Trends Around the World. it.nielsen.com/trends/documents/2005_privatelabel.pdf
Sethuraman, R. (2003) Measuring national brands equity over store brands. Review of Marketing Science, Berkley, 1. SAD: The Electronic Press.Preuzeto 20.jula 2010. sa sajta http://www.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1000&context=romsjournal
Tyagi, R. (2006) Store brand strength: Review of marketing science. SAD: Berkeley Electronic Press, 4, www.bepress.com/cgi/viewcontent
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 11.01.2011.