Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 4 od 5  
Back povratak na rezultate
2005, vol. 30, br. 2, str. 95-103
Analiza uticaja uslova eksploatacije traktora na njegovu pouzdanost
Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Srbija
Sažetak
Uslovi eksploatacije traktora su brojni i raznovrsni što zahteva različite režime rada traktora, a svaki od njih se manifestuje kroz uticaj sila i momenata na njegove podsisteme i elemente. Opterećenja koje izazivaju ove sile treba da budu usaglašena sa statičkom čvrstoćom, zamorom i otpornosti na habanje elemenata kako bi se postigao zahtevani nivo pouzdanosti. Kako se na osnovu zamornih krivih dobijenih laboratorijskim ispitivanjem može samo oceniti vek nekog elementa u konstrukciji traktora, a ne i tačno odrediti za preciznije određivanje trajnosti elemenata predlaže se provera rezerve za određene uslove eksploatacije. S obzirom na brojnost i raznovrsnost uslova eksploatacije, u ovom radu je izvršena njihova klasifikacija u šest kategorija na osnovu karakteristika podloge po kojoj se traktor kreće odnosno uticaja podloge na različita radna opterećenja.
Reference
Božić, S. (2004) Održavanje i remont tehničkih sistema u poljoprivredi. Beograd: Poljoprivredni fakultet
Dugalić, J., Gajić, B. (2005) Pedologija - praktikum. Čačak: Agronomski fakultet
Ercegović, Đ. (1994) Mašinski elementi. Beograd-Zemun: Nauka
Korunović, R.M., Filipović, B. (1986) Meliorativna pedologija. Beograd, IV deo
Korunović, R.M., Stojanović, S.V. (1981) Praktikum pedologije. Beograd: Poljoprivredni fakultet
Oljača, M.V., Raičević, D. (1999) Mehanizacija u melioracijama zemljišta. Beograd: Osiguranje Dunav
Petrović, D., Mileusnić, Z., Golubović, Z. (1999) A simple check of agricultural machines stability. u: Pannonian Applied Mathematical Meetings, Proceedings, Budapest
Stojanović, P. Uticaj režima eksploatacije na pouzdanost i trajnost terenskih automobila. Vojnotehnički glasnik
Vujanović, N. (1990) Teorija pouzdanosti tehničkih sistema. Beograd: Vojnoizdavački i novinski centar
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Nema povezanih članaka