Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 3 od 18  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 40, br. 3, str. 158-165
Jednogodišnja analiza hospitalizovanih pacijenata na Odeljenju toksikologije KC Niš
aSlužba hitne medicinske pomoći, Dom zdravlja Jagodina
bKlinički centar Niš, Klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma
cSlužba za zdravstvenu zaštitu predškolske i školske dece sa medicinom sporta i savetovalištem za mlade, Zdravstveni centar Knjaževac
dDom zdravlja Doljevac

e-adresamilan_mdj@hotmail.com
Ključne reči: trovanje; analiza; uzrok
Sažetak
Uvod: Trovanja su vodeći uzrok mortaliteta, odmah iza povređivanja u saobraćajnim nesrećama. U Nacionalnom centru za kontrolu trovanja (NCKT) Vojnomedicinske akademije (VMA), godišnje se medicinski zbrine preko 4200 pacijenata. Podaci o broju trovanja u našoj zemlji nisu potpuni i verodostojni jer se značajan broj trovanja zbrinjava i u drugim zdravstvenim institucijama u Srbiji. Bez obzira na inicijalno ispoljenu kliničku sliku, trovanja uvek predstavljaju urgentno stanje, čije zbrinjavanje podrazumeva pridržavanje istih principa koji važe za sva druga urgentna stanja u medicini. Cilj rada: Ukazati na značaj, veličinu i učestalost trovanja kroz jednogodišnju analizu hospitalizovanih pacijenata u Nišu. Metodologija: Ovo je godišnji izveštaj i analiza hospitalizovanih pacijenata Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma, Odeljenja za toksikologiju, Kliničkog centra (KC) Niš. Obrađeni su dostupni podaci iz istorija bolesti pacijenata lečenih na odeljenju toksikologije u toku 2013. godine. Pacijenti su analizirani prema polu, životnom dobu, radnoj sposobnosti, razlogu trovanja, uzroku trovanja, PSS (Poisoning severity score skoru), mesecu hospitalizacije. Rezultati: U toku 2013. godine na odeljenju toksikologije Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma KC Niš evidentirano je 115 pacijenata, 50 (43,48%) muških i 65 (56,62%) ženskih osoba. U visokom broju registrovan je broj samotrovanja, čak 97 (84,34%) dok je broj zadesnih bio 8 (6,96%), sredstva zloupotrebe 3 (2,61%) i ostalih 7 (6,09%). Po zastupljenosti na prvom mestu nalaze se pacijenti koji su koristili lekove, 58 (50,43%), a na drugom i trećem mestu su oni sa trovanjem pesticidima, 23 (20%) i korozivima 20 (17,39%). U mnogo manjem broju zabeležen je broj trovanja alkoholima i glikolima, gljivama, sredstvima zloupotrebe, gasovima i organskim rastvaračima. U najvećem broju su građani koji pripadaju radno sposobnom stanovništvu, od 18 do 65 godina, 83 (72,17%), zatim osoba starijih od 65 godina, 22 (19,13%), a najmanje je onih mlađih od 18 godina, 10 (8,7%). U 47 slučajeva (40,87%) otkriveno je da se radi o umereno teškim trovanjima, lak stepen trovanja zabeležen je kod 21 bolesnika (18,26%), težak stepen kod 30 osoba (26,09%) a letalan ishod zabeležen je kod 17 bolesnika (14,78%). Zaključak: Rezultati ovog rada pokazali su da je u toku 2013. godine najviše bilo trovanja lekovima među hospitalizovanim pacijentima na Odeljenju toksikologije u Nišu. Od korišćenih lekova najviše je bilo psihofarmaka, a iza njih slede sve ostale grupe lekova. Lekovi, korozivi i pesticidi su najučestaliji uzrok trovanja zbog lake dostupnosti i niske cene. Lekovi su davali širok dijapazon kliničkih slika i pokazalo se da ljudi koji su ih koristili za intoksikaciju nisu imali ozbiljnu suicidalnu nameru. Korozivi i pesticidi davali su uglavnom ozbiljnu kliničku sliku koja obavezno zahteva hospitalizaciju i dugo lečenje i često se završava smrtnim ishodom.
Reference
*** Klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma. Dostupno na: klinike/klinike-novo/181-endo-novo. http://www.kcnis.rs/index.php/klinike/37- klinike/klinike-novo/181-endo-novo
*** Godišnjak Centra za kontrolu trovanja 2013 VMA Beograd. http://www.vma.mod.gov.rs/sr/specijalnosti/centri/na cionalni-centar-za-kontrolu-trovanja/godisnjak-NCKTVPdhQyyrE-J
*** (2011) Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u Republici Srbiji, Prvi rezultati. Bilten broj/Republički zavod za statistiku Srbije, 540
Bronstein, A.C., Spyker, D.A., Cantilena, L.R., Green, J.L., Rumack, B.H., Dart, R.C. (2011) Annual Report of the American Association of Poison Control Centers' National Poison Data System (NPDS): 28th Annual Report. Clin Toxicol, 49: 910-941
Bronstein, A.C., Spyker, D.A., Cantilena, L.R., Green, J.L., Rumack, B.H., Dart, R.C. (2009) Annual Report of the American Association of Poison Control Centers' National Poison Data System (NPDS): 28th Annual Report. Clin Toxicol, 47: 911
Đorđević, M., Milićević-Mišić, S., Šeškar-Stojančov, S. (2014) Trovanje korozivom - prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, vol. 39, br. 2, str. 90-93
Ellenhorn, M.J., et al (1997) Diagnostic procedures. u: Ellenhorn's Medical Toxicology: Diagnosis and Treatment of Human Poisoning, Baltimore: Williams & Wilkins, 47-89; 2nd ed
Jones, A.L., Dargan, P.I. (2002) Advances, challenges, and controversies in poisoning. Emerg Med J, 190-201; 219
Mowry, J.B., Spyker, D.A., Cantilena, L.R., McMillan, N., Ford, M. (2014) Annual Report of the American Association of Poison Control Centers’ National Poison Data System (NPDS): 31st Annual Report. Clinical Toxicology, 52(10): 1032-1283
Vučinić, S. (2014) Psihijatrijski poremećaji u akutnim trovanjima. u: Problemi zbrinjavanja akutno otrovanih pacijenata: 11 Simpozijum magistara farmacije i medicinske biohemije Republike Srpske, Dostupno na, http://www.farmaceutskakomora.org/v1/zbornik11.pdf
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: originalan članak
DOI: 10.5937/tmg1503158D
objavljen u SCIndeksu: 11.01.2016.

Povezani članci

Arhiv za farmaciju (2012)
Akutna trovanja lekovima
Matović Vesna, i dr.

Arhiv za farmaciju (2012)
Neželjeni efekti i toksičnost analgetika
Bulat Zorica, i dr.

Arhiv za farmaciju (2015)
Agmatin u prevenciji akutne neurotoksičnosti izazvane hlorpromazinom kod pacova
Dejanović Bratislav, i dr.

prikaži sve [5]