Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 9 od 11  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 51, br. 1, str. 183-199
Porodičnopravna zaštita starih lica od nasilja u porodici
Gerontološki centar, Subotica

e-adresaslava973@gmail.com
Sažetak
Nasilje u porodici je društveni fenomen kome se u poslednje vreme kod nas, ali i u svetu, poklanja posebna pažnja. Reč je o veoma osetljivoj temi koja duboko zadire u sve pore ne samo porodice, kao osnovne ćelije društva, već i same društvene zajednice. Republika Srbija je napravila veliki iskorak u ovoj oblasti donošenjem Porodičnog zakona 2005. godine koji je po prvi put jasno definisao kako pojam nasilja u porodici, tako i radnje kojima se nasilje vrši kao i krug lica koji se smatraju žrtvama nasilja. Donošenjem Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, koji se primenjuje od 1. juna 2017. godine, učinjen je dodatni iskorak kada je u pitanju regulisanje oblasti nasilja u porodici, posebno u oblasti preventivnog delovanja i kordinacije svih subjekata koji su uključeni u rešavanje ovog problema. Ovaj rad posebno percipira jednu kategoriju žrtava nasilja u porodici a to su stara lica (lica preko 65 godina starosti). Stara lica u našem društvu predstavljaju jednu od najosetljivijih grupa, imajući u vidu njihovo fizičko, zdravstveno ali i materijalno stanje, a svi raspoloživi podaci upućuju na to da se o ovoj grupi žrtava malo govori i da veliki broj akata nasilja u porodici nad starima ostaje neprijavljen u okviru same porodice a počinioci nekažnjeni.
Reference
*** (2005/2015) Porodični zakon-PZS. Službeni glasnik RS, br. 18 i 72/2011-dr. zakon i 6
*** (2016) Zakon o sprečavanju nasilja u porodici - ZSNUP. Službeni glasnik RS, br. 94
Bošković, M. (2010) Porodični faktori kriminaliteta i porodično nasilje. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 44, br. 3, str. 117-140
Draškić, M. (2006) Nasilje u porodici - prva presuda Vrhovnog suda Srbije. u: Novo porodično zakonodavstvo, Zbornik radova sa savetovanja, 16. i 17. oktobar, Pravni fakultet u Kragujevcu, Vrnjačka Banja, 343
Kovaček, S.G. (2016) Porodičnopravna zaštita deteta od nasilja u porodici u srpskom i evropskom pravu. u: Harmonizacija srpskog I mađarskog prava sa pravom Evropske unije, tematski zbornik, 119-135
Kovaček-Stanić, G., Samardžić, S. (2014) Novine koje donosi Konvencija Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 48, br. 2, str. 93-115
Petrušić, N., Todorović, N., Vračević, M. (2012) Nasilje nad starijim osobama. Beograd: Crveni krst Srbije, 9
Petrušić, N. (2006) Porodičnopravna zaštita od nasilja u porodici u pravu RS. u: Novo porodično zakonodavstvo, Zbornik radova sa savetovanja, 16. i 17. oktobar, Pravni fakultet u Kragujevcu, Vrnjačka Banja, 21
Rusac, S. (2006) Nasilje nad starijim osobama. Ljetopis socijalnog rada, 2, 7-8
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/zrpfns51-13604
objavljen u SCIndeksu: 13.10.2017.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka