Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:19
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:14

Sadržaj

članak: 6 od 15  
Back povratak na rezultate
2014, vol. 67, br. 3-4, str. 97-99
Dijagnoza neurosarkoidoze - neophodnost biopsije
aKlinički centar Srbije, Klinika za pulmologiju, Beograd
bKlinički centar Srbije, Klinika za pulmologiju, Beograd + Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet
cKlinički centar Srbije, Klinika za neurologiju, Beograd
dKlinički centar Srbije, Klinika za psihijatriju, Beograd
Projekat:
Kliničko epidemiološka istraživanja najčešćih neželjenih događaja tokom bolničkog lečenja (MPNTR - 175046)
Značaj rane dijagnostike sindroma opstruktivne apneje u spavanju kod vozača profesionalaca koji upravljaju motornim vozilima (MPNTR - 175081)

Sažetak
Uvod. Sarkoidoza može zahvatiti bilo koji deo centralnog nervnog sistema i dati izuzetno šaroliku klinički sliku. Kliničke prezentacije upravo i zavise od lokalizacije granuloma u centralnom nervnom sistemu. Dijagnostika, shodno lokalizaciji ove bolesti i kliničkim varijacijama, često je veliki klinički izazov. Dijagnoza neurosarkoidoze. Dijagnoza se postavlja na osnovu kliničke slike, kliničkog i radiološkog nalaza (magnetna rezonancija endokranijuma sa kontrastom), laboratorijskih nalaza (angiotenzin-konvertujući enzim i hitotriozidaze u likvoru), s tim što je prethodno neophodno isključiti sve druge moguće uzroke granulomatozne inflamacije. Dosadašnja ispitivanja kod obolelih od neurosarkoidoze pokazuju postojanje povišene vrednosti bar jednog od markera aktivnosti ovog oboljenja. Najsigurniji način i zlatni standard u postavljanju dijagnoze ove bolesti bila bi patohistološka potvrda, koja se zbog svoje invazivnosti retko radi. Zaključak. Nove dijagnostičke metode doprineće zaobilaženju invazivnih procedura i značajno olakšati postavljanje dijagnoze neurosarkoidoze, što je pravi izazov i za iskusne kliničare.
Reference
Filipović, S., Mihailović-Vučinić, V., Omčikus, M., Videnović-Ivanov, J., Stjepanović, M., Šumarac, Z. (2013) Hitotriozidaza-potencijalni biomarker u sarkoidozi. Med Pregl, Suppl 1, u štampi
Judson, M.A., Baughman, R.P., Teirstein, A.S., Terrin, M.L., Yeager, H. (1999) Defining organ involvement in sarcoidosis: the ACCESS proposed instrument. ACCESS Research Group. A Case Control Etiologic Study of Sarcoidosis. Sarcoidosis Vasc Diffuse Lung Dis, 16(1): 75-86
Judson, M.A., Baughman, R.P., Thompson, B.W., Teirstein, A.S., Terrin, M.L., Rossman, M.D., Yeager, H., McLennan, G., Bresnitz, E.A., DePalo, L., Hunninghake, G., Iannuzzi, M.C. (2003) Two year prognosis of sarcoidosis: the ACCESS experience. Sarcoidosis Vasc Diffuse Lung Dis, 20(3): 204-11
Khoury, J., Wellik, K.E., Demaerschalk, B.M., Wingerchuk, D.M. (2009) Cerebrospinal fluid angiotensin-converting enzyme for diagnosis of central nervous system sarcoidosis. Neurologist, 15(2): 108-11
Marangoni, S., Argentiero, V., Tavolato, B. (2006) Neurosarcoidosis. Clinical description of 7 cases with a proposal for a new diagnostic strategy. J Neurol, 253(4): 488-95
Mumović, G., Mitrović, M.S., Veselinović, M. (2008) Arbutina a potential new marker of sarcoidosis severity. Respiration, 76(2): 234-238
Savić, M., Stjepanović, M., Mihailović-Vučinić, V., Gvozdenović, B., Filipović, S., Mujović, N. (2013) Sarkoidoza-novine u dijagnostici. Med Pregl, 66(suppl. 1): 22-25
Stjepanović, M., Mihailović-Vučinić, V., Mijajlovic, M., Videnović-Ivanov, J., Filipović, S., Omčikus, M., i dr. (2013) Dijagnostika neurosarkoidoze, novine i naša iskustva. Journal of the Association of pulmologists from Republic of Srpska, 3(1-2): 18
Stjepanović, M., Mihailović-Vučinić, V., Dudvarski-Ilić, A., Videnović-Ivanov, J., Škodrić-Trifunović, V., Popević, S. (2013) Kliničke manifestacije neurosarkoidoze. Med Pregl, 66(suppl. 1): 54-59
Stjepanović, M. (2013) Vanplućne komplikacije plućne sarkoidoze-neurosarkoidoza: evaluacija, terapija i komplikacije zahvaćenosti nervnog sistema. Beograd: Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Akademski specijalistički rad
Škodrić-Trifunović, V., Vučinić, V., Simić-Ogrizović, S., Stević, R., Stjepanović, M., Ilić, K., Savić, Ž. (2012) Mystery called sarcoidosis: Forty-four years follow-up of chronic systemic disease. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, vol. 140, br. 11-12, str. 768-771
Terushkin, V., Stern, B.J., Judson, M.A., Hagiwara, M., Pramanik, B., Sanchez, M., Prystowsky, S. (2010) Neurosarcoidosis: presentations and management. Neurologist, 16(1): 2-15
Zajicek, J.P., Scolding, N.J., Foster, O., Rovaris, M., Evanson, J., Moseley, I.F., Scadding, J.W., Thompson, E.J., Chamoun, V., Miller, D.H., McDonald, W.I., Mitchell, D. (1999) Central nervous system sarcoidosis: diagnosis and management. QJM, 92(2): 103-17
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.2298/MPNS1404097S
objavljen u SCIndeksu: 11.04.2014.

Povezani članci

Medicinski pregled (2014)
Radiološka prezentacija neurosarkoidoze
Stjepanović Mihailo I., i dr.

Medicinski pregled (2014)
Terapija neurosarkoidoze - novine i izazovi
Stjepanović Mihailo I., i dr.

Srps arh celokup lekarstvo (2021)
Neurosarkoidoza - i dalje veliki klinički izazov
Stjepanović Mihailo, i dr.