Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 10 od 15  
Back povratak na rezultate
2005, vol. 54, br. 2-3, str. 255-263
Fiziološka osnova emocionalnog vaspitanja
Univerzitet u Banjoj Luci, Filozofski fakultet, Republika Srpska, BiH
Ključne reči: vaspitanje emocija; emocionalni moždani centra; centralni nervni sistem; fiziološki pronesi; emocionalna inteligencija
Sažetak
U ovom radu su razmatrani centri u mozgu "odgovorni " za emocionalno vaspitanje. Kroz prizmu vaspitanja objašnjeno je funkcionisanje limbičkog sistema, neokorteksa, amigdale, hipokampusa, talamusa hipotalamusa i neurotransmitera. Takođe, prikazana su pronesi koji se odvijaju u mozgu učenika: a) koda nastavnik vodi računa o emocijama svojih učenika i b) kada nastavnik ne vodi računa o emocijama i emocionalnosti svojih učenika. Na kraju, istaknute su pedagoške pouke važne za emocionalno vaspitanje učenika, zasnovano na zdravo] fiziološkoj osnova.
Reference
Gajton, A.S. (1996) Medicinska fiziologija. Beograd: Savremena administracija
Goleman, D. (1998) Working with emotional intelligence. New York: Bantam Books
Goleman, D. (1999) Emocionalna inteligencija. Beograd: Geopoetika
Haslam, S. (2004) Emocije su činjenice života. Vaspitanje i obrazovanje, Podgorica, br. 3, 160-173
Ilić, A., Blagotić, M., Malobabić, S., Radonjić, V., Prostran, M., Toševski, T. (1990) Anatomija centralnog nervnog sistema. Beograd: Savremena administracija
Mandić, T. (2001) Komunikologija - psihologija komunikacije. Beograd: Grmeč - Privredni pregled
Miller, V. (2001) Kako ostvariti uspješan kontakt sa učenicima. Sarajevo: ABC Fabulas, Priručnik za nastavnike
Popović, B.V. (1979) Stari i novi obrasci ličnosti i njihov uticaj na vaspitne obrasce. Zbornik Filozofskog fakulteta u Beogradu, br. 12, str. 303-341
Rozenberg, M.B. (2002) Jezik saosećanja. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Salovey, P., Sluyter, D.J. (1999) Emocionalni razvoj i emocionalna inteligencija - pedagoške implikacije. Zagreb: Educa
Sapolsky, R. (2003) Taming stress. Sci Am, 289(3): 86-95
Soussignan, R. (2002) Duchenne smile, emotional experience, and autonomic reactivity: A test of the facial feedback hypothesis. Emotion, 2(1): 52-74
Stanković, T. (2001) Uticaj grupe na razvoj emocionalne i socijalne kompetencije. u: Suzić N. [ur.] Interaktivno učenje, Banja Luka: TT-centar, III, str. 183-221
Suzić, N. (1995) Osobine nastavnika i odnos učenika prema nastavi. Banja Luka: Narodna i univerzitetska biblioteka 'Petar Kočić'
Suzić, N. (1998) Kako motivisati učenike. Srpsko Sarajevo: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Republike Srpske
Suzić, N. (2000) Vaspitati emocionalnost. Nastava i vaspitanje, vol. 49, br. 1-2, str. 102-117
Suzić, N. (2001) Emocionalna dimenzija motivacije u nastavi. Pedagogija, vol. 39, br. 3, str. 13-28
Suzić, N. (2003) Efikasna pedagoška komunikacija. Nastava i vaspitanje, vol. 52, br. 2-3, str. 254-273
Šapiro, L.E. (1998) Emocionalna inteligencija - kako vaspitanjem dobiti dete sa visokim EQ. Beograd: Narodna knjiga, Biblioteka Alfa
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Nastava i vaspitanje (2003)
Efikasna pedagoška komunikacija
Suzić Nenad

Inovacije u nastavi (2013)
Likovna kultura - neiskorištene dobrobiti
Stanković-Janković Tanja

Norma (2008)
Stilovi porodičnog vaspitanja
Ilić Mile

prikaži sve [92]