Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 8 od 45  
Back povratak na rezultate
2018, br. 22, str. 71-85
Misliti prostor promene - kvir (i) feministička čitanja Platonovog pojma hora
Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka

e-adresajovana.timotijevic88@gmail.com
Ključne reči: Platon; hora; prostor; politika; promena; feminizam; kvir
Sažetak
Oslanjajući se na pretpostavke šireg prostornog preokreta u društvenim i humanističkim naukama, koje prostor i društvene i proizvodne odnose postavljaju u dijalektički odnos - prostor proizvode društveni odnosi, kao što i sâm prostor, zauzvrat, utiče na reprodukciju, ali i promenu društvenih odnosa - feministička i kvir teorija su takođe integrisale kategoriju prostora u svoj istraživački okvir, bilo da se radi o materijalnom prostoru, reprezentacijama prostora ili prostornim metaforama (i figurama). Osim što prostorne kategorije postaju relevantne u analizama rodnih odnosa moći unutar istorijskih i savremenih konteksta, čini se jednako važnim i potentnim, a ovaj tekst počiva na toj poziciji, uključiti promišljanje o prostoru i u feminističke i kvir projekte promene dominantnog poretka. Jednu od prostornih figura oko čijih se interpretacija i političkih potencijala i danas razgovara i promišlja svakako predstavlja Platonov pojam hora (χώρα). Opis ovog pojma u Platonovom dijalogu Timaj izmiče jednoznačnoj, koherentnoj predstavi, te ne čudi mnoštvenost njegovih različitih tumačenja. U ovom tekstu će biti predstavljene neke od (različitih) intepretertacija pojma hora - kvir (Žak Derida), feministička (Elizabet Gros) i ono što bi se moglo okarakterisati kao kvir-feministička (En Bergren) interpretacija. Iako one nisu nužno međusobno suprostavljene, već pre ukazuju na različite aspekte Platonovog opisa pojma, pokušaću da pokažem da su interpretacije koje nude Žak Derida i En Bergren možda produktivnije za promišljanje radikalno drugačijeg prostora.
Reference
Bergren, A. (2010) Plato's Thimaeus and the Aesthetics of 'Animate Form'. u: Richard D. Mohr and Barbara M. Sattler [ur.] One Book, the Whole Universe: Plato's Timaeus Today, Las Vegas: Parmenides Publishing, 343-372
Bergren, A. (1992) Arhcitecture, Gender Philosophy. u: John Whiteman, Jeffrey Kipnis and Richard Burdett [ur.] Strategies in Architectural Thinking, Cambridge, MA: MIT Press, 8-47
Burchill, L. (2017) Reconsidering Chôra, Architecture and 'Woman'. Field: Free Journal for Architecture, 7(1): 191-202, http://field-journal.org/wp-content/uploads/2018/01/14-Reconsidering-Ch%-C3%B4ra.pdf
Coleman, D. (1996) Introduction. u: Debra Coleman, Elisabeth Danze and Carlo Henderson [ur.] Architecture and Feminism, New York: Princeton Architectural Press, ix-xvi
Čenglov, I. (2008) Pravila novog urbanizma. Gradac, Čačak, 164/165/166 (Situacionistička internacionala): 25-29
Derida, Ž. (2011) Pokolenja jednog grada: sećanje, pretskazanje, odgovornosti. u: Petar Bojanić i Vladan Đokić [ur.] Misliti grad, Beograd: Arhitektonski fakultet, 92-100
Derida, Ž., Piter, A. (2009) Hor(a)ski radovi. u: Petar Bojanić i Vladan Đokić [ur.] Teorija arhitekture i urbanizma, Beograd: Arhitektonski fakultet, 74-82
Derrida, J. (1997) Chora. u: Jeffrey Kipnis and Thomas Leeser [ur.] Chora L Works, New York: Monacelli, 15-32
Derrida, J. (1997b) Why Peter Eiseman Writes such Good Books. u: Jeffrey Kipnis and Thomas Leeser [ur.] Chora L Works, New York: Monacelli, 95-101
Franck, K., Stevens, Q. (2006) Loose Space: Possibility and Diversity in Urban Life. London: Routledge
Grosz, E. (2000) Women, Chora, Dwelling. u: Jane Rendell, Barbara Penner and Ian Borden [ur.] Gender Space Architecture. An Interdisciplinary Introduction, New York: Routledge, 210-221
Irigaray, L. (1992) Elemental Passions. New York: Routledge
Jang, Ajris Merion (2011) Gradski život kao normativni ideal. u: Petar Bojanić i Vladan Đokić [ur.] Misliti grad, Beograd: Arhitektonksi fakultet, 119-127
Kohn, M. (2003) Radical Space. Ithaca and London: Cornell University Press
Massey, D. (1995) Thinking Radical Democracy Spatially. Environment and Planning D: Society and Space, 13(3): 283-288
Milutinović-Bojanić, S., Bojanić, P. (2005) Genetika teksta kao genetika trećeg roda XΩPA (triton genos) u tekstovima Jacquesa Derride. Theoria, vol. 48, br. 3-4, str. 61-69
Platon (1981) Timaj. Beograd: Mladost
Rendell, J. (2000) Introduction: Gender, Space. u: Jane Rendell, Barbara Penner and Ian Borden [ur.] Gender Space Architecture. An Interdisciplinary Introdcution, New York: Routledge, 101-111
Sennett, R. (2008) Otvoreni grad. u: Leonardo Kovačević, Tomislav Medak, Petar Milat, Marko Sančanin, Tonči Valentić i Vesna Vuković [ur.] Operacija GRAD: Život u neoliberalnoj stvarnosti, Zagreb: Savez za centar za nezavisnu kulturu i mlade, Multimedijalni institut, 104-113
Soja, E.W. (2009) The City and Spatial Justice. Justice spatiale / Spatiale justice, Dostupno na: https://www.jssj.org/wp-content/uploads/2012/12/JSSJ1-1en4.pdf
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/Genero1822071T
objavljen u SCIndeksu: 31.01.2020.

Povezani članci

Kultura (2020)
Rijaliti u doba izgubljene autentičnosti
Ćalović Dragan

Inovacije u nastavi (2015)
Principi u fizici i vera u njihovu verodostojnost
Cucić Dragoljub

Belgrade Philosop Ann (2009)
Jovan Filopon i kosmološki argument
Đurić Drago

prikaži sve [6]