Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9

Sadržaj

članak: 10 od 40  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 30, br. 1, str. 108-119
Obrazovanje za vrednosti građanskog društva
Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet, Nastavno odeljenje, Novi Pazar

e-adresailjaz.osmanlic@hotmail.com
Sažetak
Suštinu obrazovanja i vaspitanja za građansko društvo čine razvijanje sposobnosti rasuđivanja i vršenja izbora, usmeravanja i delanja i osiguravanje elemenata potrebnih za donošenje odluka. To predstavlja nastojanje da se kod ljudi razvije volja za delovanjem, osećaj vrednosti koje zahtevaju akciju i koje su im potrebne i nužne, osećaj međuzavisnosti problema, sprečavanje jednostranih pogleda ili profesionalne isključivosti. Uočavanje i razumevanje vrednosti nije očito, ali nije ni lako. One se moraju učiti i sticati. Bez toga, možemo samo da maštamo o njima, a to je onda slavljenje ideala, a ne primena pravde. Decu treba osposobljavati za konkretizaciju vrednosti, jer prava borba za vrednosti, u stvari, jeste njihova aktuelizacija. Danas postoji čvrsto uverenje da moderno građansko društvo teško može funkcionisati bez razvijene građanske svesti. Građanska svest obuhvata svest ljudi o značaju njihovog učešća u procesu političkog odlučivanja, koja se pouzdano formira sistemom vaspitanja i obrazovanja. Uloga vaspitno-obrazovnog programa ogleda se u usvajanju vrednosti, sticanju novih znanja i veština koje su neophodne komponente za odgovorno i aktivno učešće u građanskom društvu.
Reference
Aristotel (1970) Politika. Beograd: Kultura
Avramović, Z. (1998) Drugo lice demokratije. Beograd: Filip Višnjić
Bigović, R. (2010) Crkva u savremenom svetu. Beograd: Službeni glasnik
Bobio, N. (1998) Liberalizam i demokratija. Beograd: ZUNS
Gojkov, G., Stojanović, A. (2015) Didaktičke kompetencije i evropski kvalifikacioni okvir. Beograd: SAO
Hamilton, A., Medison, D., Džej, D. (1981) Federalistički spisi. Beograd: Radnička štampa
Ivanović, S. (2011) Društvena kriza i modernizacija obrazovanja. Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu, vol. 24, br. 2, str. 85-90
Ivanović, S. (2005) Sociologija obrazovanja. Jagodina: Učiteljski fakultet
Krulj, R.S., Kačapor, S., Kulić, R. (2003) Pedagogija. Beograd: Svet knjige
Marks, K., Engels, F. (1972) Sabrana dela. Beograd: BIGZ
Tadić, Lj. (1996) Nauka o politici. Beograd: BIGZ
Veber, M. (1969) Privreda i društvo. Beograd: Prosveta
Vlahović, B., i dr. (1996) Opšta pedagogija. Beograd: Učiteljski fakultet
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: poseban prilog
DOI: 10.5937/inovacije1701108O
objavljen u SCIndeksu: 11.05.2017.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Anali Pravnog fak Beograd (2004)
Načelo zakonitosti
Mitrović Dragan M.

Anali Pravnog fak Beograd (2005)
Demokratija i vladavina prava
Stanovčić Vojislav

Anali Pravnog fak Beograd (1993)
Formalna logika i pravo - pokušaj rekonstruisanja njihovog nastanka u antičkoj Grčkoj
Molnar Aleksandar I.

prikaži sve [249]