Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 4 od 14  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 53, br. 3, str. 867-880
Javna prodaja po odredbama građanskog procesnog zakonodavstva Srbije iz 1865. godine
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet, Srbija

e-adresaM.Kulauzov@pf.uns.ac.rs
Projekat:
Rad je nastao kao rezultat naučnog angažovanja na projektu Pravnog fakulteta u Novom Sadu pod nazivom "Pravna tradicija i novi pravni izazovi" u 2019. godini.

Ključne reči: Zakonski nacrti; građansko procesno zakonodavstvo; građanski sudski postupak; izvršenje presude; javna prodaja
Sažetak
Autor u radu vrsi istorijskopravnu analizu odredaba parničnog zakonodavstva Srbije iz 1865. godine koje se odnose na javnu prodaju kao završni segment izvršnog postupka. S obzirom na to da prinudno namirenje poveriočevog potraživanja putem usmenog javnog nadmetanja predstavlja delikatan i osetljiv proces koji unosi velike potrese u život izvrsnog dužnika, projektovana zakonska rešenja u toj oblasti bila su predmet ozbiljne i detaljne rasprave vođene između autora zakonskog nacrta i Komisije Državnog saveta. U tekstu je učinjen osvrt na sve primedbe koje je Komisija iznela na zakonski nacrt, predloge da se na nekim mestima zadrže odredbe važeće procesne kodifikacije iz I860, godine, kao i odgovore ministra pravde Rajka Lešjanina, pisca projekta na zapažanja Savetske komisije. Razmotrena su rešenja koja se tiču javne prodaje usvojena u finalnoj verziji zakonskog teksta, njihove ozakonjene izmene i dopune, ali i modifikacije ove izvrsne radnje predviđene u zakonskim projektima iz 1872. i 1891. godine koje nikada nisu stupile na snagu. Iako nisu ozakonjene, mišljenje je autora da i ove projektovane izmene zaslužuju pažnju jer sadrže neke korisne sugestije na koji način da se što brže i efikasnije sprovede izvršenje javnom prodajom, kao i kako da se učvrsti procesna disciplina i poboljša položaj izvršnog dužnika.
Reference
*** (1917) Zakonik o postupku sudskom u građanskim parnicama sa svima izmenama i dopunama - Zakonik iz 1865. godine sa izmenama i dopunama. Krf
*** (1865) Izveštaj Komisije Državnom savetu od 14. decembra 1864. godine. Arhiv Srbije, fond Državni savet, dok. br. 53
*** (1904) Izmene i dopune u glavi osamnaestoj građanskog postupka, o izvršenjima. Arhiv Srbije, fond Ministarstvo pravde, f. 34, dok. br. 33
*** (1872) Mišljenje o predloženim dopunama i izmenama u postupku sudskom za građanske parnice od 1865. God. od 2. aprila 1873. godine. Arhiv Srbije, fond Ministarstvo pravde, dok. br. 4
*** (1865) Pismo Ministra pravde Državnom savetu od 23. novembra 1864. godine. Arhiv Srbije, fond Državni savet, dok. br. 53
*** (1872) Pretpis Ministra pravde svim sudovima od 28. oktobra 1872. godine. Arhiv Srbije, fond Ministarstvo pravde, dok. br. 4
*** (1872) Primedbe na predlog zakona o izmenama i dopunama Zakonika o postupku sudskom u građ. parnicama od 2. februara 1873. godine. Arhiv Srbije, fond Ministarstvo pravde, dok. br. 4
*** (1872) Primjetbe Užičkog okružnog suda na predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakonika o post. sudskom u građanskijem parnicama od 12. februara 1873. godine. Arhiv Srbije, fond Ministarstvo pravde, dok. br. 4
*** (1885) Zakon o izmenama i dopunama u zakonu o postupku sudskom u građanskim parnicama od 19. aprila 1885. godine. u: Zbornik zakona i uredaba u Kraljevini Srbiji, br. 41
*** (1860) Zakonik o postupku sudejskom u građanskim parnicama za Knjažestvo Srbiju - Zakonik iz 1860. godine. Beograd
*** (1865) Zakonik o postupku sudskom u građanskim parnicama za Knjažestvo Srbiju - Zakonik iz 1865. godine. Beograd, 5
*** (1865) Zakonik o postupku sudskom u građanskim parnicama od 26. januara 1865. godine. Arhiv Srbije, fond Državni savet, dok. br. 53, 1, 232-233
Aranđelović, D. (1908) Šta se ne može uzeti u popis za izvršenje sudskih odluka? - objašnjenje § 471. sudskog postupka u građanskim parnicama. Policijski glasnik - Službeni list Ministarstva unutrašnjih dela, Beograd, br. 9 od 16. novembra, 363-364
Blagojević, B.T. (1936) Načela privatnoga procesnoga prava. Beograd
Đorđević, A. (1923) Teorija građanskog sudskog postupka s pogledom na Zakonik o postupku sudskom u građanskim parnicama za Kraljevinu Srbiju. Beograd: Geca Kon, pr. D. Aranđelović, knjiga II, 174
Perić, Ž.M. (1909) O prodaji za izvršenje odluka sudskih. Policijski glasnik - Službeni list Ministarstva unutrašnjih dela, Beograd, br. 9 od 1. marta, 65-66
Perić, Ž.M., Aranđelović, D. (1912) Građanski sudski postupak, predavanja na Pravničkome fakultetu, drugi deo - o izvršenju odluka sudskih. Beograd, prva knjiga, 43-46
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns53-24075
objavljen u SCIndeksu: 06.04.2020.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka