Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 7 od 14  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 56, br. 4-6, str. 382-395
Usklađenost pravnih sredstava u građanskim sudskim postupcima u Republici Srbiji sa Evropskom konvencijom i praksom Evropskog suda za ljudska prava
Državno pravobranilaštvo Republike Srbije, Odeljenje za zastupanje Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava
Ključne reči: ljudsko pravo na delotvorno pravno sredstvo; građanski sudski postupak; zakonodavstvo Republike Srbije; Evropska konvencija; Evropski sud za ljudska prava; Zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku
Sažetak
Autor se u radu bavi regulisanjem ljudskog prava na delotvorno pravno sredstvo u građanskih sudskim postupcima u pravnom sistemu Srbije sa aspekta Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i prakse Evropskog suda za ljudska prava. Autonomno značenje konvencijskog pojma spora o građanskim pravima i obavezama uključuje i upravne postupke. U radu se razmatraju ustavna žalba, kao osnovno pravno sredstvo kojim se vrši zaštita ljudskih prava i sloboda garantovanih Ustavom RS, kao i ostala redovna i vanredna pravna sredstva u građanskim sudskim postupcima, pozitivni pomaci u zakonodavstvu ka njihovoj delotvornosti, ali i problemi koji je ugrožavaju. Autor posebno ističe novine u srpskom pravnom sistemu i donošenje Zakona o zaštiti prava na suđenjeu razumnom roku, koji je stupio na snagu 1. januara 2016. godine, uz kritiku i unapređenje određenih zakonskih rešenja koja se tiču pravnih sredstava.

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.08.2018.

Povezani članci

Nema povezanih članaka