Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 12  
Back povratak na rezultate
2022, vol. 60, br. 1, str. 62-79
Status stranih poverilaca u sekundarnom stečajnom postupku
Institut za uporedno pravo, Beograd

e-adresav.colovic@iup.rs
Sažetak
Status stranih poverilaca u međunarodnom stečaju, odnosno stečajnom postupku sa elementom inostranosti, zavisi od toga na koji način je regulisana ova materija u jednoj zemlji. Razlikujemo glavni i sekundarni stečajni postupak u kojem poverioci mogu prijaviti svoja potraživanja. U zemljama koje regulišu pokretanje i glavnog i sekundarnog stečajnog postupka, poverioci imaju jednak status, što znači da su strani poverioci izjednačeni sa lokalnim poveriocima u sekundarnom stečajnom postupku. U radu se posvećuje pažnja Uredbi (EU) 848/2015 o postupku u slučaju insolventnosti, kao i odredbama Zakona o stečaju Republike Srbije, koji regulišu ovu materiju. Da bi se definisao status stranih poverilaca, potrebno je utvrditi i status strane stečajne odluke, kao i status stranog stečajnog upravnika. Pažnja se posvećuje i situacijama kada se ne pokreće sekundarni stečajni postupak, a što uređuje Uredba 848/2015.
Reference
Čolović, V. (2016) Izmene u regulisanju sekundarnog stečajnog postupka u pravu EU. Pravni život, br. 11
Čolović, V. (2011) Institut comity u međunarodnom stečaju - sa posebnim osvrtom na pravo SAD. Strani pravni život, br. 2, str. 61-82
Čolović, V., Aleksić, S. (2016) Koordinacija stečajnih postupaka. Godišnjak Fakulteta pravnih nauka, br. 6
Čolović, V., Milijević, N. (2020) Stečaj - teorija-praksa. Banja Luka: Udruženje pravnika Republike Srpske
Čolović, V. (2010) Stečajno pravo. Banja Luka: Panevropski univerzitet APEIRON
Dalhuisen, J.H. (1984) International Insolvency and Bankruptcy. New York
Douglas, M.G., Kamphaus, C.N. (2010) Cross-border bankruptcy battleground: The importance of comity. Part II, May/Jun., www.jonesday.com/cross-border-bankruptcy-battlegroundthe-importance-of-comity-part-ii-05-31-2010
Garašić, J. (2016) Prijava tražbina stranih vjerovnika prema prema europskoj Uredbi o insolvencijskim postupcima. Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, br. 3
Geoffrey, C.C. (1947) Private International Law. London, Third edition
Hanisch, H. (1982) Probleme des internationalen Insolvenzrecht. u: von Bieberstein Wolfgang Marschall, Hanisch Hans, Lemontey Jacques, Riesenfeld Stefan, Gotthardt Peter [ur.] Probleme des Internationalen Insolvenzrecht, Frankfurt, 12
Jovanović-Zattila, M., Čolović, V. (2007) Stečajno pravo. Beograd
Pottow, J.A.E. (2011) A new role for secondary proceedings in international bankruptcies. Texas International Law Journal, University of Michigan Law School, vol.46:579, 581, http://repository.law.umich.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1613&context=articles, 30.10.2016
Salafia, L. (2006) Cross-border insolvency law in the United States and its application to multinational corporate groups. Connecticut Journal of International Law, vol. 21, str. 1
Torralba, M.E. (2015) Synthetic insolvency proceedings: Analysis Gomez-Acebo&Pombo. November, dostupno na adresi: https://www.ga-p.com/wp-content/uploads/2018/07/synthetic-insolvencyproceedings.pdf, 21. 3. 2022
Wessels, B. (2016) The EU Regulation in Insolvency Proceedings (Recast): The first commentaries. April, dostupno na adresi: https://bobwessels.nl/wp-content/uploads/2016/09/eucl_wessels_13-4.pdf, 15. 3. 2022
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.55836/PiP_22103A
primljen: 01.03.2022.
prihvaćen: 23.03.2022.
objavljen u SCIndeksu: 25.06.2022.

Povezani članci

Strani pravni život (2018)
Ostvarivanje saradnje u stečajnim postupcima sa elementom inostranosti - primer protokola
Višekruna Aleksandra

Pravo i privreda (2010)
Ocena i sitne greške Zakona o stečaju
Jovanović Nebojša