Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:18
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:10

Sadržaj

članak: 7 od 12  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 13, br. 3, str. 83-106
Razvoj sektora osiguranja i ekonomski rast u zemljama u tranziciji
aDDOR Novi Sad a.d.o., Subotica
bUniverzitet Singidunum, Beograd

e-adresaastojakovic0812@gmail.com, ljjeremic@singidunum.ac.rs
Sažetak
U ovom radu sagledava se odnos sektora osiguranja i ekonomski razvoj odabranih zemalja u tranziciji, dok su neke od njih već postale članice Evropske unije, neke druge su još uvek u postupku pristupanja. Iz podataka prikupljenih empirijskom metodom, vidi se da razvoj tržišta osiguranja pozitivno utiče na ekonomski rast. Značaj sektora osiguranja vidi se u rezultatima prikazanih vrsta osiguranja u periodu od 2010. do 2014.godine. Razvijenost tržišta osiguranja posmatra se u rešenim i isplaćenim štetama, koje osiguranicima pružaju sigurnost i poverenje u osiguravajuća društva, a ujedno se doprinosi očuvanju materijalnih resursa društva.
Reference
*** (2015) BMI Research, France Insurance Report. http://www.store.bmiresearch.com/france-insurance-report.html (06.05.2016.)
*** (2015) BMI Research, Germany Insurance Report. http://www.store.bmiresearch.com/germany-insurance-report.html (06.05.2016.)
Agencija za nadzor osiguranja (2014) Crna Gora - godišnji izveštaj for 2010, 2011, 2012, 2013. http://www.ano.me, (09.04.2016)
Agencija za supervizija na osiguruvanje Republika Makedonija (2010-2014) Godišnji izveštaj. http://www.aso.mk (09.04.2016)
Autoritatea de Supraveghere Financiară Romania (2010-2014) Insurance report. http://www.asfromania.ro, (09.04.2016)
BMI Research (2015) United Kingdom insurance report. http://www.store.bmiresearch.com/united_kingdom-insurance-report.html, (06.05.2016)
EU Commission (2015) Company reporting. http://ec.europa.eu/finance/company-reporting/index_en.htm, (06.05.2016)
Hearth, D., Zaima, J.K. (1998) Contemporary investments, security and portfolio analysis. Chicago, itd: Dryden Press
Hrvatski Ured za Osiguranje (2010-2014) Godišnji izveštaj. http://www.huo.hr, (09.04.2016.)
Insurance Europe (2014) How insurance stimulates growth. http://www.insuranceeurope.eu/search/type/publications, (05.06.2016)
Insurance Europe (2014) Why insurers differ banks. http://www.insuranceeurope.eu/Whyinsurersdifferbanks, (05.06.2016)
Insurance Europe (2015) The benefits of insurance, of insurance. http://www.insuranceeurope.eu/search/type/publication/Thebenfits, (05.06.2016)
Insurance Europe (2012-2016) Insurance report. http://www.insuranceeurope.eu, (05.06.2016)
Jeremić, L. (2010) Istraživanje tržišta i prodaja osiguranja. Beograd: Univerzitet Singidunum
Magyar Biztosítók Szövetsége (2010-2014) Insurance report. http://www.mabisz.hu, (09.04.2016)
OECD (2016) Insurance guidelines for economies in transition. http://www.oecd.org/finance/insurance/insuranceguidelinesforeconomiesintransition.htm, (03.06.2016)
Sektor za nadzor nad obavljanjem delatnosti osiguranja (2010-2014) Godišnji izveštaj. http://www.nbs.rs, (09.04.2016)
Sigma (2001) The insurance industry in Central and Eastern Europe. Swiss Re, No. 1
Slovensko zavarovalno združenje Republika Slovenija (2010-2014) Insurance report. http://www.zav-zdruzenje.si, (09.04.2016)
Šulejić, P., Vujović, R., Mrkšić, D., Žarković, N., Rašeta, J., Miloradić, J. (2006) Osnovi osiguranja. Beograd: Univerzitet Singidunum, Fakultet za finansijski menadžment i osiguranje
Turnock, D. (1997) The East European economy in context: Communism and transition. London
Ulst, I. (2005) Linkages of Financial Groups in the European Union: Financial Conglomeration Developments in the Old and New Member States. Budapest: Central European University Press
Welfare (2016) Social insurance and EC regulations. http://www.welfare.ie/en/Pages/Social-Insurance-and-EC-Regulations.aspx, (03.06.2016)
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: naučni članak
DOI: 10.5937/MegRev1603083S
objavljen u SCIndeksu: 21.01.2017.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

EurJ Appl Econ (2017)
Razvojne promene u sektoru osiguranja zemalja u tranziciji
Stojaković Aleksandra

Anali Pravnog fak Beograd (2022)
Socialist banking: The continuous evolution of the banking sector in Yugoslavia (1944/45-1991/92)
Ilić Saša

Pravo - teorija i praksa (2016)
Savremeno tržište osiguranja
Ostojić Bojana, i dr.

prikaži sve [5]