Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:11

Sadržaj

članak: 9 od 12  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 12, br. 3, str. 76-88
Tržište osiguranja Republike Srbije u 2012. godini
nema

e-adresadrmilancerovic@gmail.com
Ključne reči: premija; štete; rezultati poslovanja; tehnički rezultat; racio brojevi; dobitak
Sažetak
Društva za osiguranje sastavljaju finansijske i godišnje izveštaje o poslovanju, u skladu s propisima. Analiza ovih izveštaja i podataka obuhvata strukturu portfelja, ažurnost u rešavanju i isplati šteta i dobitak odnosno gubitak, a zbog specifičnosti delatnosti osiguranja analiziraju se racio brojevi i tehnički rezultat kao dodatni pokazatelji karakteristični za osiguranje. U radu su prikazani ostvareni rezultati poslovanja svih društava za osiguranje u Republici Srbiji u 2012. godini na osnovu kojih se ocenjuje uspešnost poslovanja delatnosti osiguranja u celini.
Reference
*** (2004/2012) Zakon o osiguranju. Službeni glasnik RS, br. 55/04, 70/04, 61/05, 85/05,101/07, 63/09 Odluka US, 107/09, 99/11 i 119/12
*** (2009/2013) Zakon o obaveznom osiguranju u saobraćaju. Službeni glasnik RS, br. 51/09, 78/11, 101/11, 93/12 i 7/13 Odluka Ustavnog suda
*** (2012) Sektor osiguranja u Srbiji - Izveštaj za 2012. godinu. Beograd: Narodna banka Srbije, Sektor za nadzor nad obavljanjem delatnosti osiguranja
*** (2010/2012) Odluka o bližim kriterijumima i načinu obračunavanja matematičke rezerve i rezerve za učešće u dobiti. Službeni glasnik RS, broj 7/10, 93/11 i 87/12
*** (2007) Odluka o bližim kriterijumima i načinu obra-čunavanja prenosnih premija. Službeni glasnik RS, br. 86
*** (2005/2006) Odluka o bližim kriterijumima i načinu obračunavanja rezervi za izravnanje rizika. Službeni glasnik RS, br. 13/05 i 23/06
*** (2005) Odluka o bližim kriterijumima i načinu izračunavanja prenosnih premija. Službeni glasnik RS, br. 19
*** Odluka o pojedinim oblicima deponovanja i ulaganja sredstava tehničkih rezervi i najvišim iznosima pojedinih deponovanja i ulaganja garantne rezerve društava za osiguranje. Službeni glasnik RS, broj 87
*** (2012) Ekonomska kretanja u Republici Srbiji, 2012. Beograd: Republički zavod za statistiku
Agencija za privredne registre Republike Srbije (2011) Saopštenje o poslovanju privrede u Republici Srbiji u 2010. godini - uporedni podaci iz finansijskih izveštaja za 2009. i 2010. godinu. Beograd
Narodna banka Srbije (2012) Godišnji izveštaj o poslovanju i rezultatima rada za 2010. godinu. Beograd: Narodna banka Srbije
Udruženje osiguravača Srbije (2012) Godišnji finansijski izveštaj za 2012. godinu. Beograd, http://uos.rs/assets/Uploads/Akta/GodFinIzv2012.pdf
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: prilog
DOI: 10.5937/erpo1303076C
objavljen u SCIndeksu: 15.10.2013.

Povezani članci

Nema povezanih članaka