Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 3 od 20  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 69, br. 1, str. 1-32
Rad Živojina Perića na kodifikovanju građanskog zakonika međuratne Jugoslavije
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet, Srbija

e-adresazoranm@ius.bg.ac.rs
Ključne reči: Živojin Perić; Građanski zakonik; Kodifikacija; Među ratna Jugoslavija
Sažetak
Rad Živojina Perića na kodifikovanju građanskog zakonika biće analiziran na osnovu četiri pitanja. 1) Učešće u radu Privatno-pravnog odseka, kasnije Komisije za izradu građanskog zakonika. Zaduženja su podeljena 29. maja 1921. godine. Ž. Perić je bio zadužen da napiše glavu VIII o pravu nasledstva (§§ 531-551), zadružno pravo, glavu XIII o zakonskom redu nasleđivanja (§§ 727-761) i glavu XV o zauzimanju nasledstva u državinu. 2) Mišljenje Ž. Perića o metodu kodifikovanja koji je bio primenjen. 3) Perićevo mišljenje o zakonskoj terminologiji izrađenog projekta koji je nazvan Predosnova građanskog zakonika Kraljevine Jugoslavije. 4) Ž. Perić je napisao obrazloženje (motive) 1-319. paragrafa Predosnove, koje je službeno objavilo Ministarstvo pravde 1939. godine.
Reference
Eisner, B., Pliverić, M. (1937) Mišljenja o predosnovi Građanskog zakonika za Kraljevinu Jugoslaviju. Zagreb: Pravni fakultet
Janković, D. (1931) Duh i jezik zakona. Branič, 1-2, XVI (VII). 1-5
Janković, D. (1932) Duh i jezik zakona. Arhiv za pravne i društvene nauke, Beograd, 3, XXII, drugo kolo, knjiga XXIV (XLI). [1] 173-182
Maurović, I. (1932) Duh i jezik zakona. Arhiv za pravne i društvene nauke, Beograd, 1, XXII, drugo kolo, knjiga XXIV (XLI). 1-5
Maurović, I. (1934) Izvještaj o Predosnovi građanskoga zakonika za Kraljevinu Jugoslaviju. Zagreb, bez navoda godine (na petoj strani predgovora navedeno je da je napisan početkom avgusta 1934. godine)
Mirković, Z.S. (2020) Kodifikovanje građanskog zakonika nove države i njegovo mesto u istoriji međuratnih evropskih kodifikacija. u: Begović Boris, Mirković Zoran S. [ur.] Sto godina od ujedinjenja - formiranje države i prava - zbornik radova, Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, 267-300
Mirković, Z.S. (2021) Živojin Perić o jeziku u zakonima. u: Živojin M. Perić - ličnost i delo - zbornik radova sa Naučnog skupa posvećenog 150. godišnjici rođenja profesora Perića, održanog na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 5. i 6. decembra 2019. go, Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, u štampi
Perić, Ž. (1940) O jeziku u Predosnovi građanskoga zakonika za Kraljevinu Jugoslaviju. Arhiv za pravne i društvene nauke, Beograd, 5-6, XXX, drugo kolo, knjiga XL (LVII). 369-372
Perić, Ž.M. (1939) Obrazloženje paragrafa 1-319 predosnove građanskoga zakonika za Kraljevinu Jugoslaviju. Beograd: Ministarstvo pravde
Radovčić, V. (1975) Pokušaj kodifikacije građanskog prava u staroj Jugoslaviji - 'Predosnova Građanskog zakonika za Kraljevinu Jugoslaviju'. Radovi Instituta za hrvatsku povijest Sveučilišta u Zagrebu, 7-1, 249-307
Slapnicka, H. (1973) Österreichs Recht außerhalb Österreichs: Der Unter gang des österreichischen Rechtsraums. Wien
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
DOI: 10.51204/Anali_PFBU_21101A
primljen: 11.01.2021.
prihvaćen: 07.02.2021.
objavljen u SCIndeksu: 03.04.2021.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka