Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:17
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 7 od 7  
Back povratak na rezultate
2006, vol. 43, br. 8-12, str. 9-21
Interesni i pravni kolektivni radni sporovi
Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet, Srbija
Ključne reči: kolektivni ugovor; kolektivni radni sporovi; interesni sporovi; pravni sporovi; reprezentativni sindikat; reprezentativno udruženje poslodavaca; poslodavac; arbitraža; odbor za mirenje; nadležni sud
Sažetak
Kolektivni ugovor, kao opšti akt, kojim se uređuju prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih iz radnog odnosa i međusobni odnosi učesnika u zaključivanju kolektivnog ugovora, nastaje saglasnošću volja učesnika u pregovorima. Isto tako potrebna je u njihova saglasnost kod izmena i dopuna kolektivnog ugovora. U postupku pregovaranja za zaključivanja kolektivnog ugovora ili njegovim izmenama i dopunama može da nastane spor između učesnika šokom pregovora. I kada se zaključi kolektivni ugovor takođe može da nastane spor između učesnika koji su ga zaključi, a povodom njegove primene. Predmet kolektivnog radnog spora je ili spor povodom zaključenja kolektivnog ugovora, odnosno njegovih izmena i dopuna ili spor povodom primene kolektivnog ugovora. Prvi kolektivni sporovi nazivaju se interesni kolektivni radni sporovi, a drugi pravni kolektivni radni sporovi. Kolektivni radni sporovi mogu da se rešavaju pred arbitražom, mirenjem, a ukoliko ovi načini ne uspeju, učesnici u kolektivnom ugovoru svoja prava iz kolektivnog ugovora mogu da zaštite i pred nadležnim sudom.
Reference
*** (2004) Zakon o mirnom rešavanju radnih sporova. Službeni glasnik RS, br. 125, čl. 19-29
*** (2004) Zakon o parničnom postupku. Službeni glasnik RS, br. 125, čl. 440-445
*** (2004-2005) Zakon o radu. Službeni glasnik RS, br. 24, i 61
*** (1991) Zakon o sudovima. Službeni glasnik RS, br. 46
Baltić, A., Despotović, M. (1968) Osnovi radnog prava Jugoslavije. Beograd: Savremena administracija
Jovanović, P.P. (2003) Radno pravo. Beograd: Službeni glasnik
Pešić, R. (1966) Radno pravo. Beograd: Naučna knjiga
Šunderić, B.M. (2001) Pravo Međunarodne organizacije rada. Beograd: Pravni fakultet
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 08.09.2007.

Povezani članci

Nema povezanih članaka