Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:20
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:14

Sadržaj

članak: 8 od 42  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 8, br. 1, str. 83-92
DigComp okvir - metodološki okvir za merenje digitalnih kompetencija
Institut ekonomskih nauka, Beograd

e-adresadjina.ivanovic@ien.bg.ac.rs, vladimir.simovic@ien.bg.ac.rs
Ključne reči: DigComp; okvir; veštine; digital; kompetencije
Sažetak
Ovaj pregledni rad baziran je na desk istraživanju okvira digitalne kompetentnosti ,,Digital Competence Framework - DigComp'' koji je razvijen od strane Evropske Komisije. Okvir je nastao na osnovu rezultata istraživanja uzorka populacije Evropske Unije, koji su pokazali da veliki procenat ima nerazvijene digitalne veštine. Cilj ovog rada je pregled trenutnog stanja literature koja je zasnovana na postojećem okviru DigComp, njegovim oblastima i veštinama unutar tih oblasti, nastale na teritoriji Republike Srbije i drugih zemalja. Uz pregled, urađeno je poređenje određenih oblasti okvira DigComp 2.0 sa prethodnim (DigComp 1.0), kao i kratko osvrtanje na njihovu primenu u praksi. Ustanovljeno je da postoji prostor za dodatno proučavanje ove tematike, te je to doprinelo identifikaciji pravaca budućih istraživanja koji će biti usmereni na merenje digitalnih veština studenata.
Reference
Eshet, Y. (2004) Digital literacy: A conceptual framework for survival skills in the digital era. 13(1), pp. 93-106
Gilster, P. (1997) Digital literacy. Wiley
Kluzer, S., Priego, P.L. (2018) DigComp into action: Get inspired, make it happen
Mcgrath, C., Frohlich, H.K., O'Shea, M. (2019) Supporting key competence development. European Commission
Milenković, D.S., Jovanović-Milenković, M.V., Radojičić, Z.A. (2010) Sistemi upravljanja sadržajem - pojam i karakteristike. Vojnotehnički glasnik, vol. 58, br. 1, str. 166-184
Tešanović, B. (2011) Digitalni identitet. u: Infoteh, Jahorina, Vol. 10, pp.593-595
The Council of the European Union (2008) Recommendations
Vuorikari, R., Punie, Y., Gomez, C.S., van den Brande, G. (2016) DigComp 2.0: The digital Competence framework for citizens: Update phase 1: The conceptual reference model
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/trendpos2001083I
objavljen u SCIndeksu: 14.07.2020.
Creative Commons License 4.0