Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:24
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:17

Sadržaj

članak: 1 od 218  
Back povratak na rezultate
2022, br. 54, str. 15-26
Konkursi za projektovanje pravoslavnih hramova u Nišu 1998-2021
Univerzitet u Nišu, Građevinsko-arhitektonski fakultet, Srbija

e-adresawireframe22@gmail.com
Sažetak
U ovom radu prikazani su konkursi za izradu urbanističkoarhitektonskih rešenja pravoslavnih hramova u Nišu, koji su realizovani u periodu od 1998. do 2021. godine. U protekle dve godine studentski konkursi za niške hramove realizovani su u okviru predmeta Sakralna arhitektura na Građevinsko-arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Nišu u saradnji sa Pravoslavnom eparhijom niškom. Pored dokumentovanja nagrađenih radova, analizirani su rezultati konkursa sa ciljem unapređenja konkursne prakse. Prikaz konkursnih radova povezan je i sa temom uvođenja sakralne arhitekture u arhitektonski obrazovni proces, sa ciljem unapređenja procesa arhitektonskog projektovanja srpskih pravoslavnih hramova i sa ciljem dokumentovanja niških konkursa za izradu idejnih rešenja srpskih pravoslavnih hramova. Na osnovu prikazanih radova i analize nagrađenih rešenja ukazano je na značaj ovog fenomena.
Reference
Damljanović, T. (2005) Dva hrama za dve konfesije - traganje za moderno-vizantijskim. Nasleđe, br. 6, str. 77-84
Folić, B. (2010) Traganje za savremenim izrazom u srpskoj sakralnoj arhitekturi. Izgradnja, 11/12, str. 637-642
Folić, Lj. (2013) Arhitektura hrama - projektovanje duhovnih objekata. Beograd: Eparhijska radionica za umetničko projektovanje i oblikovanje
Jovanović, M. (2007) Srpsko crkveno graditeljstvo i slikarstvo novijeg doba. Beograd: Zavod za udžbenike
Jovanović, Z. (2013) Između krize kriterijuma i novih vizija u sakralnom graditeljstvu Srpske Pravoslavne Crkve na primeru kapele na Bubnju kod Niša. u: Arhitektura hrama - projektovanje duhovnih objekata, 361-390
Kadijević, A. (1990) Strategije novog srpskog crkvenog graditeljstva i njihov uticaj na neposredno okruženje. Zbornik seminara za studije moderne umetnosti, Filozofski fakultet, Beograd, 9: 103-113
Kadijević, A. (2015) Srpsko crkveno graditeljstvo (1945-2015) - istraživanje i prezentovanje. u: Arhitektura i urbanizam posle Drugog svetskog rata - zaštita kao proces ili model - VI konferencija -zbornik radova, 157-167
Kadijević, A. (2004) Evokacije i parafraze vizantijskog graditeljstva u srpskoj arhitekturi od 1918. do 1941. Niš i Vizantija, zbornik radova, 2, str. 382-394
Kadijević, A. (2007) Jedan vek traženja nacionalnog stila u srpskoj arhitekturi (sredina XIX -sredina XX veka). Beograd: Građevinska knjiga
Manić, B. (2009) Pristup proučavanju novije sakralne arhitekture u Srbiji - analiza mogućnosti razvoja modela pravoslavnog hrama. Beograd: Univerzitet u Beogradu-Arhitektonski fakultet, (Neobljavljena magisterska teza)
Manić, B. (2016) Savremena arhitektura crkava Srpske pravoslavne crkve - programske osnove i projektantska praksa. Beograd: Univerzitet u Beogradu-Arhitektonski fakultet, (Neobljavljena doktorska disertacija)
Manić, B., Marić, I., Niković, A. (2013) Can non typical traditional forms of sacral space serve as a guide in the development of new forms of religious architecture in Serbian Orthodox Church?. Actas del Congreso Internacional de Arquitectura Religiosa Contemporánea, 3: 44-51
Manić, B., Niković, A., Marić, I. (2015) Odnos tradicionalnih i savremenih elemenata u crkvenoj arhitekturi zemalja zapadnog hrišćanstva u XX veku. Arhitektura i urbanizam, br. 41, str. 49-62
Manić, B., Niković, A., Marić, I. (2015) Relationship between traditional and contemporary elements in the architecture of Orthodox churches at the turn of the millennium. Facta universitatis - series: Architecture and Civil Engineering, vol. 13, br. 3, str. 283-300
Manić, B., Vasiljević-Tomić, D., Niković, A. (2016) Contemporary Serbian Orthodox church architecture: Architectural competitions since 1990. Spatium, br. 35, str. 10-21
Pešić, B. (1988) Spomen hram Svetog Save na Vračaru u Beogradu, 1895-1988. Beograd: Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve
Stanimirovic, M. (2020) Goran Jovanović o hramovima. Zbornik radova Građevinsko-arhitektonskog fakulteta, 35, str. 57-65
Stanimirovic, M. (2018) Projektovanje srpskih pravoslavnih hramova u 21. veku. Nauka + Praksa, 21, str. 18-24
Stanimirovic, M. (2018) Povezanost liturgije i arhitekture u pravoslavnom srednjem veku. Vizantijsko-slovenska čtenija, I, str. 245-258
Stanimirovic, M. (2019) Crkva Sveti Milutin - problem savremene srpske sakralne arhitekture. Nauka + Praksa, 22: 20-27
Stanimirović, M. (2017) Aleksandar Radović o hramovima. Stubovi baštine, 3, str. 12-19
Stanimirović, M. (2017) Arhitektura srpskog pravoslavnog hrama - uticaji i razvoj u prvim decenijama XXI veka. Niš: Univerzitet u Nišu-Građevinsko-arhitektonski fakultet, Neobljavljena doktorska disertacija
Stanimirović, M., Stanković, V., Jovanović, G. (2015) Contemoprary interior design of Serbian Orthodox temple. Importance of Place, 3, pp. 91-102
Stanimirović, M. (2016) Projekat 'Hramovi o hramovima'. Stubovi baštine, 2: 79-83
Stanimirović, M. (2015) Proces projektovanja doma molitve. Crkvene studije, vol. 12, br. 12, str. 567-583
Stanimirović, M., Jovanović, G., Obradović, T. (2012) Forma hrama. Zbornik radova Građevinsko-arhitektonskog fakulteta, Niš, br. 27, str. 115-124
Stanimirović, M., Dabić, M. (2017) Liturgijska funkcija u arhitekturi srpskog pravoslavnog hrama. Crkvene studije, br. 14, str. 689-702
Stanimirović, M. (2020) Intervju - Božidar Manić o hramovima. Arhitektura i urbanizam, br. 51, str. 117-127
Stojkov, B., Manević, Z., ur. (1995) Tradicija i savremeno srpsko crkveno graditeljstvo. Beograd: Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/a-u0-32760
primljen: 01.06.2021.
prihvaćen: 01.12.2021.
objavljen u SCIndeksu: 08.07.2022.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka