Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 4 od 13  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 52, br. 3, str. 1013-1024
Tužba po odredbama Zakonika o građanskom sudskom postupku iz 1865. godine
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet, Srbija

e-adresaM.Kulauzov@pf.uns.ac.rs
Projekat:
Ovaj rad je nastao u okviru projekta: Pravna tradicija i novi pravni izazovi, Pravnog fakulteta u Novom Sadu

Ključne reči: parnično zakonodavstvo; građanski sudski postupak; tužba; Zakonik iz 1865. godine; zakonski projekat iz 1872. godine
Sažetak
Autor u radu vrši istorijskopravnu analizu odredaba Zakonika o građanskom sudskom postupku iz 1865. godine koje se odnose na tužbu. Detaljno su razmotreni sadržaj tužbe i procesne pretpostavke koje su morale biti ispunjene da bi se po njoj moglo postupati, odgovor na tužbu i rokovi za njegovo podnošenje, kao i protivtužba. Izloženo je kako je 1864. godine tekla procedura konačnog uobličavanja normi o inicijalnom parničnom aktu u zakonskom tekstu. Sa tim ciljem analizirane su primedbe koje je Komisija imenovana od strane Državnog saveta iznela na račun pojedinih odredaba zakonskog nacrta, kao i odgovor ministra pravde, autora kodifikacije na njih. Iako odredbe o tužbi nisu novelirane za sve vreme važenja procesnog kodeksa, skrenuta je pažnja i na izmene i dopune pojedinačnih članova o tužbi predložene 1872. godine i reakciju nadležnih sudskih vlasti na njih. U tom kontekstu razmotreni su komentari izneti povodom pojedinih važećih, ali i sugerisanih zakonskih rešenja.
Reference
Brkić, S. (2012) Teret dokazivanja u krivičnom i parničnom postupku. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 46, br. 1, str. 299-329
Đorđević, A. (1924) Teorija građanskog sudskog postupka s pogledom na Zakonik o postupku sudskom u građanskim parnicama I. Beograd: Izdavačka knjižarnica Gece Kona, 130-131
Kulauzov, M.M. (2016) Redovni pravni lekovi po odredbama parničnog zakonodavstva iz 1853. i 1860. godine. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 50, br. 3, str. 861-876
Perić, Ž.M., Aranđelović, D. (1920) Građanski sudski postupak - predavanja na Pravničkome fakultetu, prva knjiga - O ustrojstvu sudova i njihovoj nadležnosti. Beograd: Knjižara Gece Kona, 133-135
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns52-19549
objavljen u SCIndeksu: 20.05.2019.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka