Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 8 od 13  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 87, br. 2, str. 103-120
Prava poreskih obveznika i njihova zaštita
Centar za pravna i finansijska istraživanja, Beograd
Ključne reči: prava obveznika; zaštite prava; načela postupka; zapisnik; žalba
Sažetak
Polazeći od toga da poreski sistem odražava društveno-ekonomsko i političko uređenje svake zemlje, proces demokratizacije u Srbiji uticao je da se zakonski ustanove prava poreskih obveznika. S obzirom na to da u većini sfera života obaveze impliciraju i određena prava, ni oblast oporezivanja u tom smislu nije izuzetak. Imajući u vidu potrebu zaštite prava poreskih obveznika kroz jasnija pravila u vremenu kada poresko zakonodavstvo postaje složenije a razvoj tehnologije otvara nove mogućnosti za razmenu informacija, danas se u svetu ovoj problematici daje veliki značaj.
Reference
*** (2001-2013) Zakon o porezima na imovinu. Službeni glasnik RS, br. 26/01, 80/02, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12 - odluka US, 47/13
*** (2001-2012) Zakon o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara. Službeni glasnik RS, br. 26/01, 80/02, 43/04, 31/09, 101/10, 24/11, 100/11, 120/12
*** (2004-2012) Zakon o porezu na dodatu vrednost. Službeni glasnik RS, br. 84/04, 86/04, 61/05, 61/07, 93/12
*** (2001-2013) Zakon o porezu na dohodak građana. Službeni glasnik RS, br. 24/01, 80/02, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11, 93/12, 114/12, 47/13, 48/13, 108/13
*** (2001-2013) Zakon o porezu na dobit pravnih lica. Službeni glasnik RS, br. 25/01, 80/02, 80/02, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13
*** (1997-2010) Zakon o opštem upravnom postupku. Službeni list SRJ, br. 33/97, 31/01, Službeni glasnik RS, br. 30/10
*** (2004) Zakon o porezu na premije neživotnih osiguranja. Službeni glasnik RS, 135/04, 12
*** (2014) Povelja poreskih obveznika, prava i obaveze. Republika Srbija: Ministarstvo finansija i privrede, Poreska uprava
*** (2001-2013) Zakon o akcizama. Službeni glasnik RS, br. 22/01, 73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 6/12, 43/12, 76/12, 93/12, 119/12, 8/13, 119/12, 8/13, 47/13
*** (2004-2012) Zakon o fiskalnim kasama. Službeni glasnik RS, br. 135/04, 93/12
*** (2011) Zakon o igrama na sreću. Službeni glasnik RS, br. 88
*** (2003-2014) Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji. Službeni glasnik RS, br. 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05, 62/06, 61/07, 20/09, 72/09, 53/10, 101/11, 2/12, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14
Dimitrijević, M. (2012) Pravni položaj poreskih obveznika. Niš: Studentski kulturni centar
Hrustić, H. (2007) Javne finansije i poresko pravo. Beograd: Službeni glasnik RS
Hrustić, H. (2013) Neusklađenost sistema poreskih prekršaja u Srbiji. Pravni život, 11/, Vol. III, 75-88; 2013
Hrustić, H. (2013) Poreska politika bez strategije. Pravo i privreda, vol. 50, br. 7-9, str. 623-635
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
DOI: 10.5937/gakv1502103H
objavljen u SCIndeksu: 18.09.2018.

Povezani članci

Nema povezanih članaka